Frank Beerten

Toch stokte de voortgang. Tot VABIMPULS het traject vlot trok. Inmiddels heeft het college van gemeente Cranendonck zich positief uitgesproken over wijziging van het bestemmingsplan en ligt er een principebesluit.

Frank Beerten (32) is druk, heel druk. Hij belt terwijl hij achter de computer zit en appt terwijl hij praat. Een ondernemer pur sang met energie te over, zoveel is duidelijk. Hij studeerde Business en Retail Management aan de Fontys Hogescholen en werkte daarnaast tien jaar parttime bij een bouwmarkt.
Vader Johan stopte vanwege gezondheidsredenen in 2010 met het varkensbedrijf dat hij sinds 1982 runde. Frank wist dat hij iets anders wilde. Samen met zijn broer begon hij een VOF. Op het bedrijfsterrein gingen ze opslagruimtes van 25 m² tot 300 m² verhuren aan zzp’ers voor wie de garage te klein en het industrieterrein te groot is. In 2015 kwam daar een handel in bouwmaterialen bij. Op eigen productielijnen in Azië en Oost-Europa worden onder meer onderdelen voor vloerverwarming en dranghekken gemaakt, die Frank vanuit Budel Schoot verhandelt. En verder? Hondenpensioen Joekelz is al sinds 2011 op het terrein gevestigd en een zorgboerderij voor wonen en dagbesteding zelfs al twintig jaar. Sinds 2020 is zijn broer uit het bedrijf, is Frank drie BV’s gestart en is zijn vader (die de zorgboerderij bestiert) bij hem in loondienst. Alles onder controle zou je zeggen. Maar Frank wil uitbreiden. Een extra loods voor de verhuur bijbouwen, een extra uitrit die de logistiek op het terrein makkelijk maakt, zonnepanelen. Frank: “Alle betrokken partijen zijn positief, maar goedkeuring op papier duurde eindeloos.”

 

Niks op papier

 “Vertegenwoordigers van gemeente Cranendonck, wethouders, zelfs gedeputeerde Van Merrienboer vanuit provincie Brabant, ze zijn hier allemaal over de vloer geweest”, vertelt Frank. “Iedereen was enthousiast over mijn plannen, maar niemand zette iets op papier. Er leek angst te heersen om een precedent te scheppen of voor een versteend buitengebied. Wanneer ik zeg dat ik iets regel doe ik dat morgen of liever nog vandaag. Bij de gemeente duurt dat maanden of soms jaren. Toen werd ik vanuit diezelfde gemeente geattendeerd op VABIMPULS. Ze onderkennen hun eigen onmacht wel enigszins en staan positief tegenover de hulp en het meedenken vanuit VABIMPULS.”

 

Partijen samenbrengen

Marianne Muller verdiepte zich, als deskundige van VABIMPULS, in het verhaal van Frank. “Eigenlijk laat Frank precies het ondernemerschap zien dat we toejuichen. Hij komt met nieuwe verdienmodellen. Deze gaan verder dan veel overheden tot nu toe gewend zijn te faciliteren. Dan blijkt de regelgeving heel strak te zijn.” Marianne keek met een ruimere, regionale blik naar de casus en vertaalde daarmee het belang van het initiatief ook naar economische aspecten. “VABIMPULS zit altijd neutraal en onafhankelijk in een verhaal en dat is duidelijk voor iedereen”, benadrukt Marianne. “We hebben voor deze case vanuit VABIMPULS een ‘atelier’ georganiseerd waarin alle betrokken partijen samenkwamen. Dat maakt een traject laagdrempeliger en menselijker. Dit komt uiteindelijk de efficiëntie ten goede.”

 

Buitenboordmotor

Binnen de gemeente Cranendonck is er veel waardering voor het werk van VABIMPULS. Er lopen ruim veertig initiatieven, waaronder dus de plannen van Frank. VABIMPULS heeft oog voor economische ontwikkelingen en voor duurzaamheid. Dit leidt tot duurzame herbestemming. Hierbij heeft VABIMPULS geen coördinerende, maar nadrukkelijk een faciliterende rol.
“De betrokkenheid van VABIMPULS heeft mijn traject absoluut versneld”, stelt Frank. “Als ondernemer verlang je naar een duidelijke deadline. Waar werken we naartoe? Wanneer is het klaar? Voor overheden is dit blijkbaar lastig.” Marianne vult aan: “Eigenlijk functioneert VABIMPULS als een tijdelijke buitenboordmotor. We luisteren en we vertalen. Ook brengen we partijen met elkaar in contact: ik bel wat af. Wat in dit geval ook geholpen heeft, is dat de provincie al snel tegen de gemeente zei: wij zien dit zitten. Maar dan moet je elkaar wel eerst vinden en horen. Dat proberen we te realiseren.”

Contact VABImpuls

"VABIMPULS heeft voor versnelling van het traject gezorgd"