Samen breed kijken: “Hoe kunnen we meerwaarde creëren?”

“Die varkensstal is door mijn vader gekocht in 1976”, vertelt Maas (49) aan zijn keukentafel. Inmiddels staat het gebouw van 900 m² en daarbij nog eens 100 m² opslagruimte al bijna tien jaar leeg. “Ik stopte in 2012 met mijn varkens.” De stal staat een paar honderd meter van zijn huidige bedrijf en woonhuis af. De varkensrechten en de ammoniakrechten verkocht Maas al eerder, de agrarische bestemming zit er nog op. “Jaren terug heb ik al eens gekeken of de plek geschikt en rendabel zou zijn als bouwlocatie, maar toen heb ik niet doorgezet.”

Een kleine twee jaar geleden organiseerde gemeente Eersel in samenwerking met de ZLTO een voorlichtingsbijeenkomst over VABIMPULS. Vooraf gaf de gemeente aan: ‘We willen meedenken in mogelijkheden’. Dit triggerde Maas om te gaan luisteren. Na afloop besloot hij toch nog eens met open vizier en zonder oogkleppen naar de mogelijkheden voor zijn locatie te kijken en diende een aanvraag in bij VABIMPULS.

Meerwaarde creëren

Maas en zijn vrouw Désirée (49) kregen Erik van Nuland toegewezen als deskundige. Maas: “Erik heeft geen agrarische achtergrond maar is actief binnen de recreatieve sector. Dit heb ik als heel positief ervaren. Met elkaar konden we breed kijken en de situatie als het ware laag voor laag afpellen. Tijdens de gesprekken stonden altijd twee vragen centraal: ‘Wat willen we nu echt zelf?’ en ‘Hoe kunnen we meerwaarde creëren?’ Alle mogelijkheden passeerden, van een B&B tot een caravanstalling of een zorglocatie. Uiteindelijk bleek een plan voor woningbouw het beste te zijn.”
Van Nuland: “Mijn rol in het hele traject was eigenlijk die van katalysator. Wellicht heb ik mede het vuurtje aangewakkerd om voor een woonbestemming te gaan. Vervolgens heb ik een specialist ingeschakeld om duidelijk te krijgen wat er precies mag en kan op de betreffende locatie.”

Echt iets bieden

Die VAB-specialist was Jos van den Heuvel. Vanuit zijn kennis stelde hij het verzoek aan de gemeente Eersel op en die heeft inmiddels positief gereageerd. Op dit moment is Maas in afwachting van de wijziging van het bestemmingsplan.
“Het ingediende plan sluit wat betreft de ruimtelijke winst en de milieuwinst goed aan bij de wensen van de gemeente”, aldus Maas. “Het hele traject is vlot verlopen en buiten de kaders denken was niet echt nodig. Ik vind het in het algemeen heel belangrijk dat gemeenten en andere overheden een ondernemer echt iets bieden. Het is zaak om meer te zeggen dan alleen: ‘Zoek maar uit of je iets af mag breken’. Waarom zou je casussen die deelnemen aan VABIMPULS geen pilotstatus geven? Via die weg is er volgens mij veel meer mogelijk zonder precedenten te scheppen. Het is maar een idee…”

Bewustwording aanwakkeren

Het belangrijkste wat VABIMPULS voor Maas heeft gedaan is zijn bewustwording weer aanwakkeren. “Ik realiseerde me mede dankzij Erik weer: ‘Ik moet echt iets met die stal en er is meerwaarde van te maken.’ Alle feiten duidelijk op een rij zetten en er samen met een deskundige buitenstaander kritisch naar kijken is gewoon heel prettig. Je wordt bevestigd dat je de goede keuze maakt. En nogmaals: een perfecte match is niet nodig. Erik en ik leken op papier tegenpolen maar konden in de praktijk prima samenwerken.”


Contact VABImpuls

Samen breed kijken: “Hoe kunnen we meerwaarde creëren?”