Aardbeienkweker Roland van Asseldonk uit Gemert

Sinds 1996 runt Roland samen met zijn echtgenote Yvonne aardbeienkwekerij Van Asseldonk in Gemert. “We namen het stokje over van mijn ouders”, vertelt hij. “In 2009 hebben we ons bedrijf uitgebreid met een glastuinbouwbedrijf in Boekel. Inmiddels staat generatie nummer 3 klaar, want onze oudste zoon – student aan de HAS – heeft al aangegeven het bedrijf ooit over te willen nemen. Ook onze andere zoon heeft hier wel oren naar.”

Aankoop grond

Mede om die reden kocht het echtpaar Van Asseldonk vier jaar geleden extra grond aan, aan de andere kant van Gemert. “Bedoeld voor uitbreiding van de buitenteelt-aardbeienkwekerij”, vertelt Roland. De locatie betrof een voormalig varkensbedrijf. Twee lege stallen en een boerderij – bewoond door de vroegere eigenaren, een echtpaar op leeftijd – staan er nog. “Op de overige hectares van dat perceel kon ik al beginnen met mijn aardbeienteelt. Daar zijn we dan ook volop in bedrijf. Nu zoek ik nog een oplossing voor de bestaande bebouwing. Het liefst wil ik de stallen opruimen. Maar er zit nog een milieuvergunning op. En die moet eraf.”

Omschakelen

Een tijd geleden las hij over VABIMPULS. “Ik dacht eerst dat die regeling alleen bedoeld was voor eigenaren van agrarische locaties die willen stoppen. Maar ook wij bleken in aanmerking te komen.” Dat heeft alles te maken met het feit dat Roland ‘veehouderij’grond aankocht. “En dan kun je dus zeggen dat er sprake is van omschakeling: wij willen hier geen varkens houden maar ons eigen ambacht, de fruitteelt, beoefenen.”

Oriënteren en taxeren

Hij vroeg een voucher aan die hem werd toegekend. Al snel zaten de Van Asseldonks om de tafel met VABIMPULS-deskundige Nicole Lemlijn. “Zij voerde een oriëntatiegesprek met ons over wat we wilden met die locatie. Daarna is ze naar de gemeente gegaan om het ook daar te hebben over onze voorgenomen plannen voor herbestemming.” Nicole schakelde via VABIMPULS tevens een specialist vastgoed in voor het waarderen van de boerderij. “We hebben hierbij onder meer gekeken naar de mogelijkheden voor boerderijsplitsing.” Een beslissing daarover is er nog niet genomen. “Maar we zijn wel in de planfase aanbeland. Daar helpt Pouderoyen Compagnons ons bij, een adviesbureau dat we via Nicole leerden kennen.”

Klaar voor de toekomst

Roland is ook blij met de medewerking van de gemeente. “Die staat erg open voor de verandering. We moeten daarvoor wel met een stevig, goed-doordacht plan op de proppen komen. Dankzij VABIMPULS hebben we daarvoor niet alleen een basis gelegd, we staan ook bij de gemeente op het netvlies. We zijn er bijna. Ik verwacht dit jaar groen licht. Hopelijk zijn dan alle drempels weg om de beoogde groei van onze kwekerij door te zetten en ons bedrijf klaar te maken voor de toekomst.”


Contact VABImpuls

'Opvolging staat klaar, nu de locatie nog'