Piet en Jacky Zebregts

Dat is geen onbekend terrein, want een jaar of tien geleden ontwikkelden Piet en Jacky ook al plannen ‘voor later’. Al was dat toen met een ander doel. “We wilden onze twee bedrijven in het kader van de reconstructie van Brabant verplaatsen naar een landbouwontwikkelingsgebied om daar ongehinderd verder te boeren”, vertelt Piet. Ze doorliepen een fiks traject van kansen verkennen en ideeën ontwikkelen. Toch bleef het bij plannen, want tot hun teleurstelling strandde de hele exercitie.

Met pensioen

Niet dat de lust om te ondernemen daarmee verdween, want ze bleven hun goedlopende bedrijven met hart en ziel runnen. “We besloten dáár onze energie in te steken en niet meer in transformatie of verplaatsing”, blikt Piet terug. Tien jaar later – inmiddels zijn ze beiden zestig – is dan toch het moment gekomen om de toekomst weer te bezien, nu met het oog op hun pensioen. “Dat pensioen zit in onze ondernemingen, dus we móeten hier iets mee.”

Verrast

Het was ergens in 2018 dat Piet in de nieuwsbrief van de provincie las over VABIMPULS. “Ik was verrast. Want die regeling bleek uitgebreid te zijn: ze was nu ook bedoeld voor ondernemers die nog ondernemen, maar overwegen om op termijn te stoppen. Dat is precies de situatie waarin wij zitten.” In het najaar van 2018 vroeg hij een voucher aan en al snel zat hij met VABIMPULS-deskundige Gemma van den Berg om de tafel. “Onze vraag was hoe we onze gebouwen – de stallen en een loods – zo kunnen ‘verzilveren’ dat we er na ons pensioen van kunnen leven.” Daarna is via VABIMPULS de expertise van rentmeester/taxateur Pieter Noordanus ingeschakeld.

Ruggensteun van provincie

De ideeën verkeren nog in een prille fase, dus veel kan Piet er nog niet over zeggen. “Wat ik wel kan vertellen, is dat de hulp en begeleiding van Pieter ontzettend waardevol zijn. VABIMPULS komt zijdelings uit de koker van de provincie. Als we nu onze plannen bij de gemeente op tafel leggen, gebeurt dat dus met ruggensteun van de provincie. Niet dat daarmee direct alles in kannen en kruiken is natuurlijk. Maar het praat toch anders.” Ook het feit dat Pieter de ambtelijke wereld kent én in landschappelijke ontwikkeling zijn sporen heeft verdiend, geeft Piet veel vertrouwen. “Ik heb het gevoel dat onze plannen serieus worden genomen en dat de lijnen dankzij VABIMPULS vele malen korter zijn dan toen we tien jaar geleden zelf met de gemeente spraken. Nu zitten er twee partijen aan tafel die elkaar verstaan en waarvan er eentje namens ons spijkers met koppen slaat.” En lachend: “Pieter vertrekt niet zonder een vervolgafspraak te maken met de betreffende ambtenaren.”

Consequenties schetsen

Een kordate aanpak heeft het echtpaar Zebregts ook nodig. “De ontwikkelingen in de varkenssector staan niet stil. We zijn nog in bedrijf en moeten bijvoorbeeld al vergunningen aanvragen voor 2020, om in 2022 de nodige investeringen te plegen. Hoe langer er onduidelijkheid bestaat, hoe duurder de plannen worden. We moeten alles immers terugverdienen. Gelukkig weet Pieter die consequenties helder te schetsen voor de gemeente.” Piet heeft er vertrouwen in dat de beweging die er nu is, voortduurt “en dat we over een jaar of vijf met een gerust hart kunnen stoppen. Tot die tijd blijven we hier met veel plezier ondernemen. Dat is geen straf, want we hebben ons hele hart eraan verpand.”


Contact VABImpuls

Met VABIMPULS slaan we spijkers met koppen