Varkenshouder Hans Rijkers uit Keldonk

Al vier generaties lang runt de familie Rijkers een varkenshouderij en melkveebedrijf in het buitengebied van Keldonk (gemeente Meierijstad). “In de vorige eeuw, zo rond 1920, is mijn overgrootvader er op deze locatie mee begonnen, mijn opa nam het van hem over en vervolgens in 1962 mijn vader. Sinds 1996 ben ik verantwoordelijk”, zo vertelt Hans Rijkers (56). “Nu is er geen opvolging meer, want ik ben vrijgezel.”

Reële vragen, heldere antwoorden

Naast zo’n 1600 vleesvarkens heeft Hans ook veertig melkkoeien en dertig stuks jongvee. “Er staat nu nog niks leeg, maar dat duurt niet lang meer. Over twee weken gaan alle melkkoeien al weg. Een van mijn twee grote varkensstallen voldoet nog wel aan de regels, maar voor hoelang nog? Moet ik investeren, of is dit niet verstandig meer?” Reële vragen, en VABIMPULS hielp bij het vinden van heldere antwoorden.

Versneld denkproces

“Via via werd mij aangeraden een gesprek aan te gaan met een deskundige van VABIMPULS. Ik werd gekoppeld aan Nicole Lemlijn. De gesprekken hebben mijn eigen denkproces echt versneld.” Samen met Nicole inventariseerde Hans zijn wensen en zo kwam hij erachter dat een recreatieve invulling niks voor hem is. Een caravanstalling in de koeienstal zou kunnen, maar dat noemt hij zelf ‘de makkelijke weg’. Wanneer hij met zijn varkens stopt en de agrarische bestemming zou komen te vervallen, is het afbreken van de stallen of het terugbrengen van bebouwd oppervlak binnen de huidige regelgeving de enige optie.

Kansen en bedreigingen in beeld

 “Ik wilde concreet weten waar de kansen en bedreigingen liggen en wat er allemaal wel en niet kan en mag. En, heel belangrijk, hoe kan ik het redden tot mijn pensioen? Wat is er nog nodig en wat niet? Hoe kan ik de benodigde inkomsten verwerven? Is het verstandig om mezelf te gaan verhuren? Dankzij VABIMPULS heb ik hier een helder beeld van gekregen. Zelf zou ik er veel langer mee rond hebben gelopen zonder een stap verder te komen.”

Deskundige Nicole van VABIMPULS hielp Hans om alle mogelijkheden in beeld te krijgen en helder op papier te zetten. Dit kon volledig binnen de eerste fase van de voucherregeling worden uitgevoerd, dus de kosten zijn volledig vergoed. Hans: “We hebben verder doorgedacht dan ik alleen ooit had kunnen doen. Dat de mogelijkheden nu verwoord en vastgelegd zijn is heel waardevol. Ik weet nu wanneer ik welke stappen moet zetten.”

Inmiddels heeft Hans besloten te stoppen met zijn melkvee en zijn varkenshouderij af te bouwen. Dit proces wordt nu stap voor stap uitgevoerd. Hoe snel alles gaat, hangt mede af van regelgeving en vergunningen. “Al met al kijk ik positief naar de toekomst.”Contact VABImpuls

“Met hulp van VABIMPULS zijn zaken helder op papier gekomen. Dat is heel waardevol”