De vraag “Wat willen jullie zelf?” staat altijd centraal
Hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Die ene Statenvergadering in 2017. Als toenmalig lid van het hoofdbestuur van de ZLTO was hij erbij. “Het duurde tot diep in de nacht. Rond twaalf uur van 7 op 8 juli namen de Provinciale Staten van Noord-Brabant die ene beslissing waarmee mijn lot - en dat van velen - werd bepaald.” Nabuurs doelt natuurlijk op de nieuwe regelgeving. Milieuvriendelijker stallen moesten gaan zorgen voor minder uitstoot van ammoniak en fijnstof. “Ik had nog een stal met een traditionele roostervloer. Om aan de nieuwe regels te voldoen zou ik ongeveer honderdduizend euro moeten investeren. Dit terwijl er geen bedrijfsopvolging klaar staat en mijn vrouw Ans (56) en ik ook een dagje ouder worden. Ik was emotioneel en daarna nog een paar dagen boos, maar dat helpt allemaal niet. Samen met Ans en onze drie dochters ben ik naar de toekomst gaan kijken.”

Scenario’s

Met zijn eigen accountant werkte Nabuurs verschillende scenario’s uit. Verkoop van het woonhuis en alle grond? Verhuur van de landbouwgrond? De aanleg van een weide met zonnepanelen? Het opfokken van jongvee? Veel ideeën passeerden. “Wij stonden open voor alles.”
Begin 2019 werd in samenwerking met taxateur Jos van den Heuvel de waarde bepaald van alle landbouwgrond van Nabuurs – zo’n vijftien hectare – en van het bouwblok van anderhalve hectare. “We wisten niet precies wat wilden. Ja, hier blijven wonen, dat wisten we inmiddels wel. Maar is zonnepanelen wel een goed idee? En wat doen we met de opstallen? Wat is fiscaal gezien een gunstig scenario? Het was Jos die ons toen attendeerde op VABIMPULS.”

Verbindende schakel

In april 2019 diende Nabuurs een aanvraag in bij VABIMPULS en al snel werd deskundige Adri van de Plas toegewezen aan zijn casus. “Dat contact verliep direct heel prettig. We bespraken allerlei persoonlijk zaken. Openheid is echt essentieel om gesprekken constructief te laten verlopen. Adri stelde één vraag steeds opnieuw: ‘Wat willen jullie zelf?’ Hij dacht onbevooroordeeld mee, iets wat we altijd als heel positief hebben ervaren.” Van de Plas zelf beschrijft zijn rol als die van verbindende schakel. “Ik houd voortdurend in de gaten wie er wanneer ingevlogen moet worden om het hele proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Bedrijfsbestemming

Samen met Van de Plas en de door VABIMPULS erbij betrokken fiscalist Jeroen Smolenaers wordt er een plan opgesteld. Tegelijkertijd blijkt er serieuze belangstelling voor de landbouwgrond te zijn. Dit heeft geleid tot een snel en goed afgewogen besluit. Nabuurs: “Eind 2019 is het koopcontact voor de landbouwgrond getekend. Ik had nog voer tot eind 2020 en dat heb ik opgemaakt. Afgelopen oktober gingen mijn koeien weg. In april 2021 zal de grond definitief passeren. Zelf blijven we hier wonen op een perceel van 5000 m2. De bedoeling is om de agrarische bestemming te wijzigen in een bedrijfsbestemming voor kleinschalige activiteit met maximaal milieucategorie 2. Daarmee blijft de waarde op locatie behouden. Er wordt ruim 1100 m2 aan stallen gesloopt, 500 m2 aan bedrijfsgebouwen blijft staan. De bestemmingsplanwijziging ligt op dit moment bij gemeente Boekel.

Mede door de inzet van de experts van VABIMPULS heeft Nabuurs alles goed kunnen regelen. Maar geen enkel proces gaat volledig over rozen. In de zomer van 2019 kreeg Ans de diagnose borstkanker. Nabuurs: “Toen hoefde ik even geen adviseurs over de vloer. Maar gelukkig konden we het traject weer snel oppakken. We zijn blij met het plan dat er nu ligt. De samenwerking met VABIMPULS is afgerond.”

Koerier

Na kerst 2020 valt Nabuurs naar eigen zeggen even in een ‘zwart gat’. “Ik had alles opgeruimd. Mijn tractortjes stonden voor hobbymatig gebruik in mijn veldschuur, er was weinig meer te doen. Samen met mijn vrouw ging ik veel wandelen. *Lachend* Steeds maar weer wandelen, midden op de dag, ik moest er erg aan wennen.” Nabuurs zocht naar invulling van zijn tijd, ging solliciteren en werd aangenomen. Hij gaat binnenkort aan de slag als koerier van medicatie voor een grote dierenartsenpraktijk. “En dat op mijn leeftijd! Maar ik spreek de taal van de boeren en ken de regio goed. Dat sprak in mijn voordeel.”

Essentiële vragen

De betrokken deskundige van buiten die objectief en met kennis van zaken de essentiële vragen stelt, dát is volgens Nabuurs de grote meerwaarde van VABIMPULS. “Komt VABIMPULS met een kant-en-klare oplossing? Nee, meestal niet natuurlijk. Maar Adri en ‘zijn’ experts hebben ons wel enorm de goede richting in geholpen.”

Over de toekomst heeft hij heldere ideeën: een mooie, landschappelijk ingepaste tuin, waarin ze vanonder een fraai overkapping kunnen genieten van de talrijke vogeltjes. “En van een lekker stukske vlees op de barbecue”, vult Nabuurs aan. “Ik zie die toekomst wel zitten.”
Contact VABImpuls

De vraag “Wat willen jullie zelf?” staat altijd centraal