Akkerbouwer Harry Geling: van pril idee naar concreet plan

Harry heeft een akkerbouwbedrijf met zestig hectare grond. Hier teelt hij tarwe, aardappelen, cichorei, uien, maïs, sperzieboontjes en wortelen. “Ter uitbreiding van mijn bedrijf kocht ik in 2012 een voormalig rundveebedrijf aan, hier in Oploo”, vertelt hij. “Daarmee voegde ik zo’n 27 hectare grond toe aan mijn akkerbouwbedrijf.” De stallen op het terrein waren voor de ondernemer echter ongeschikt voor gebruik. “Ik ben me gaan oriënteren op mogelijkheden om ze een andere functie te geven. Want de locatie is prachtig: in het buitengebied, pal tegen de kern van Oploo aan.”

Ideeën tegen het licht houden

Op zijn zoektocht naar kansen en perspectief kwam hij terecht bij VABIMPULS. Hij vroeg een voucher aan die hem werd toegewezen. “Zo kwam ik in contact met VABIMPULS -deskundige Marco Hol. Hij is vanaf het eerste moment een sparringpartner voor me geweest. Ik besprak met hem mijn wensen, kreeg adviezen, hield mijn ideeën bij hem tegen het licht.” Want ideeën had Harry. “Samen met twee dorpsgenoten had ik de contouren al geschetst: waar nu de stallen staan, wil ik een woonvorm realiseren voor senioren waar ze tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen wonen.”

Plan in procedure

Het sparren met Marco en het overleggen met de twee dorpsgenoten resulteerde in een plan dat eind 2018 bij de gemeente is ingediend. Harry: “Ik ben zelf agrarisch adviseur geweest, dus ik weet van de hoed en de rand als het gaat om bestemmingsplannen voor het buitengebied. Marco heeft echter veel ervaring met functieveranderingen in het buitengebied. Dat was precies de kennis die ik goed kon gebruiken bij mijn ideeën voor deze locatie.”

De gemeente is positief over het plan, weet Harry. “Al is het nog geen uitgemaakte zaak, het kan nog alle kanten op.” Het toekomstperspectief voor de VAB-locatie ligt nu bij de provincie. “Die gaat er binnenkort wat van vinden. Het feit dat VABIMPULS ook uit de koker van de provincie komt, stemt me hoopvol over de afloop. De voorbereidingen die ik met Marco trof, zijn immers gebaseerd op het VAB-initiatief dat diezelfde provincie in eigen huis ontwikkelde.”

Vinger aan de pols

In afwachting van groen licht kan Harry nog steeds rekenen op Marco. “Hij zit er bovenop en houdt een vinger aan de pols over de voortgang. Dat is heel prettig, want het blijft een spannend traject. Zulke plannen ontwikkelen doe ik als akkerbouwer immers niet elke dag.”


Contact VABImpuls

Akkerbouwer Harry Geling: van pril idee naar concreet plan