Subsidie drugsafval aanvragen

Het subsidieplafond werd vastgesteld op € 550.000, naar verwachting toereikend voor 50%-cofinanciering van de opruimkosten van de drugsafvaldumpingen uit 2018 en 2019.

Indienen van uw aanvraag

De aanvraagtermijn is gesloten op 13 december 2019. Zie: Drugsafval opruimen, subsidie

Contact

Subsidie drugsafval aanvragen

Zie ook