Het gaat daarbij om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en het leefmilieu in gevaar kunnen brengen. Dit afval zit vaak in plastic tanks, jerrycans en gascilinders, maar er wordt ook op andere manieren afval gedumpt. Het merendeel van de dumpingen van drugsafval is in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.

Opruimen van drugsafval

De veroorzaker van een drugsdumping is vaak niet te achterhalen. Hierdoor brengt het opruimen van drugsafval vaak een financiële last mee voor grondeigenaren zoals gemeenten, waterschappen, organisaties die natuurgebieden beheren maar ook voor particuliere grondeigenaren.

Tegemoetkoming kosten

Het Rijk stelde afgelopen 2 jaar steeds landelijk € 1 miljoen beschikbaar voor een provinciale subsidieregeling, om die last te verlichten. Het geld werd verdeeld over de provincies. Het restant wat voor Brabant over is, wordt voor de opruimkosten van de drugsafvaldumpingen in 2018 en 2019 ingezet. Dit in afwachting van een structurele financieringsoplossing. Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen ook dit jaar weer een subsidieaanvraag indienen Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte opruimkosten.