Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor van dinsdag 2 juni tot en met dinsdag 1 december 2020 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2020. Niet alleen voor Noord-Brabant, maar voor alle provincies wordt een – nagenoeg dezelfde – subsidieregeling opengesteld.

Subsidie aanvragen

U kunt vanaf 2 juni 2020 subsidie aanvragen via deze site. De provincie Noord-Brabant is het loket voor subsidieaanvragen vanuit heel Nederland (met uitzondering van de provincie Gelderland, die haar eigen subsidieregeling uitvoert). Alle aanvragen komen bij de provincie Noord-Brabant binnen, worden daar behandeld en bij toewijzing vindt vervolgens ook de subsidiebetaling plaats.

Voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen

De regeling is bestemd voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast kunnen ook particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn van de regeling gebruik maken. Dat geldt ook voor Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties. Subsidie kan worden aangevraagd voor de compensatie van kosten die gemaakt zijn voor drugsafval dat is opgeruimd in de periode januari 2019 tot en met november 2020. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De regeling is met middelen van en in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand gekomen. Elke provincie kent een eigen subsidieplafond. Voor de provincie Noord-Brabant bedraagt dit plafond € 337.847.