Wat vonden zij #SLIM?

Wethouder Piet Poos, Gemeente Goirle

 

 

Wethouder Piet Poos heeft een intensieve portefeuille met daarin onder andere Jeugd, Onderwijs en WMO. De CDA-er staat achter de visie van het programma Versterken Sociale Veerkracht: “Ik ben ervan overtuigd dat gemeentes niet bedoeld zijn om de samenleving te maken, maar dat we burgers moeten faciliteren en ondersteunen om dat te doen. Als de gemeente het gaat overnemen belanden we in bureaucratie.”

Poos vindt maatschappelijke betrokkenheid belangrijk: De participatiemaatschappij is helaas soms een vies woord geworden. Een sterk verenigingsleven is een eerste stap om ervoor te zorgen dat mensen niet op zichzelf aangewezen zijn. Juist daarom vindt Poos het ondersteunen van initiatieven van verenigingen en burgers belangrijk. Hij vindt het mooi dat op deze dag inspirerende voorbeelden voorbij komen hoe dat te doen. Maar ondertussen is zijn werkelijkheid een rauwe. Juist op de terreinen Jeugd en WMO zijn er forse tekorten. Alleen al op de jeugdzorg kampt Goirle met een tekort van 2.2 miljoen euro. “Het systeem is failliet.” Poos: “Preventie is belangrijk, maar de andere kant daarvan is dat er een aanzuigende werking is naar zorg.” Poos ziet graag dat er meer gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld wordt tussen zorginstellingen, overheid en samenleving om samen goed met zorggelden om te gaan. Ook dat is langdurig impact maken.

 

Henri Swinkels, oud-gedeputeerde

 

Voor Henri Swinkels is het een bijzondere dag, geeft hij toe. Het is zijn laatste klus als gedeputeerde. Morgen neemt Marianne van der Sloot zijn portefeuille over in het nieuwe bestuurscollege. Zijn tip aan haar? "Ik adviseer haar vooral om te ervaren wat medewerkers, collega's en Brabanders doen om de veerkracht van mensen te verbeteren. Afgelopen jaren ben ik iedere week op werkbezoek geweest bij een initiatief. Er zit veel kracht en potentie in mensen. Als je daar als overheid bij aansluit, kun je die kracht versterken." Swinkels is hoopvol over de voortgang van het Programma Versterken Sociale Veerkracht. “Het programma gaat zeker nog een jaar door. Ik denk dat we hebben laten zien dat de vernieuwende werkwijze van het programma werkt. Inmiddels zijn andere afdelingen binnen het provinciehuis op vergelijkebare wijze bezig en sluiten ook gemeentes aan.” Wennen was het wel voor collega’s en ambtenaren. “We stelden geen doelen. Dat vond iedereen raar. Achteraf bezien heb ik onderschat hoe vast we zitten in regels en hoe we vanuit de overheid alles dichtwalsen. Er was aanvankelijk veel weerstand in de organisatie voor onze werkwijze. Daarom heb ik veel respect voor de mensen die dit hebben opgepakt. Ik heb het idee dat het vuurtje is ontstoken.”

“Kinderen leer je niet in een keer lopen. Bij de een moet je wat langer blijven dan bij de ander. Zo moet je ook naar dit programma kijken. Het heeft een lange adem nodig. Daarom ben ik blij dat in het nieuwe programma van het college het woord sociale veerkracht wordt genoemd. Niet alles is meetbaar in geld. Wat er tussen mensen gebeurd is vaak onbetaalbaar. “

 

 

Karin Rentmeesters, Sociaal Ondernemer

 

De sociale onderneming van Karin Rentmeester heeft twee takken. Mentorhulp helpt mensen met vragen over wonen, werk, zorg en welzijn. Vaak zijn het mensen met weinig geld en weinig veerkracht. Karin brengt problemen terug tot behapbare proporties en zorgt dat de juiste mensen aan tafel zitten. In de Stichting Oisterwijk Centraal draait het om ontmoeten. Door samen te eten, te wandelen of te zwemmen wordt eenzaamheid en isolement tegengegaan. “We zien mensen herstellen, maar het gezond houden van een sociale onderneming is een hobbelig pad met veel obstakels.”

Karin is naar de conferentie gekomen omdat ze eerder veel opstak van vergelijkbare bijeenkomsten. Zo deed ze mee aan een u.Lab, een creatieve manier om met hulp van een online community oplossingen te vinden voor concrete problemen. “Ik kom nog steeds met die groep ondernemers bij elkaar.”

Een voorbeeld van een concreet probleem is volgens Karin de betaling van sociale ondernemers door gemeentes. “Bijna altijd krijgen sociale ondernemers een lagere vergoeding dan gewone ondernemers”, vertelt ze. In Oisterwijk ligt nu een motie in de gemeenteraad die gelijke tarieven regelt. Als die aangenomen wordt, is langdurig impact maken een stapje dichterbij.

 

Reinoud Krijnen

Gemeenteraadslid lokale partij Samen 0164 Bergen op Zoom

Raadslid Reinoud Krijnen is deze ochtend geïnspireerd geraakt door een anekdote uit de lezing van Luitenant-kolonel Esmeralda Kleinreesink over haar missie in Afghanistan. Daar wilde de leiding konijnen op de compound vernietigen, maar zorgde het verzet ertegen onder personeel voor de broodnodige verbroedering. “Onze kwetsbare wijken kun je vergelijken met oorlogsgebied”, vindt Krijnen. “We vragen veel van burgers in deze wijken. Ondertussen leggen we ze van alles op en stapelen we kwetsbare burgers in kwetsbare wijken. Tegen mensen die in armoede leven zeggen we dat ze hun huisdier weg moeten doen omdat dat te duur is, maar juist die huisdieren brengen deze mensen vaak geluk.”

De kern van de boodschap die Krijnen vandaag meeneemt naar huis: “Zorg dat je draagvlak hebt als overheid. We kunnen meer bereiken als we samen optrekken met bewoners, het midden- en kleinbedrijf en organisaties zoals ouderbonden.” Als raadslid is hij daarom vaak te vinden in de wijken. Daarnaast heeft hij zich sterk gemaakt om samen met de ouderenbonden in Bergen op Zoom een WMO-adviesraad van de grond te krijgen. Een slepend en heikel punt in zijn gemeente.

 

Contact Sociale Veerkracht

Wat vonden zij #SLIM?

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.