Header uitnodiging sociale veerkracht dag 2018

#vandaagverandert

Initiatiefnemers van maatschappelijke projecten, sociaal ondernemers, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden maken samen het verschil. Voor hun omgeving én voor een veerkrachtig en sterk Brabant. Hoe doe je dit, waar loop je tegen aan, hoe creëer je echte impact? Vragen als deze staan centraal op 12 november in het congrescentrum 1931 te 's-Hertogenbosch.
In workshops, één op één sessies met deskundigen en door ontmoetingen met diverse maatschappelijke initiatieven vergroot jij je kennis en wij bieden je praktische handreikingen om ervoor te zorgen dat #vandaagverandert voor jouw dagelijkse praktijk. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om met andere gasten je ervaringen te delen.

Programma

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:
13.00 uur  Ontvangst en ontmoeten
14.00 uur  Welkom door dagvoorzitter Esther van der Voort en
                 gedeputeerde Henri Swinkels
14.45 uur  Op pad naar antwoorden; een toelichting op het programma
15.00 uur  Workshops, één op één sessies en initiatieven bezoeken
17.15 uur  Belevenissen bingo en smakelijke ontmoetingen aan tafel
19.00 uur  Einde programma

Toelichting op de programma onderdelen

Hieronder vind je korte toelichtingen op de workshops, sessies en initiatieven die je kan bezoeken. Lees ze alvast door zodat je weet waar je voorkeur naar uit gaat op 12 november. Let wel; Je hoeft je vooraf nog niet in te schrijven. Op de dag zelf kan je bij de organisatietafel naast de receptie je keuzes aangeven. Voor sommige onderdelen is het aantal plaatsen beperkt, dus wacht niet te lang.

Ontmoet de initiatieven

Onder de gasten zijn vele betrokkenen bij maatschappelijke initiatieven. Op 12 november kun je elkaar ontmoeten. Daarnaast hebben we een aantal initiatieven gevraagd zich te presenteren op deze dag. Loop bij ze langs en wissel ervaringen uit. Aanwezig zijn bijvoorbeeld:

Zusters Franciscanessen van Veghel
175 jaar lang zorgden de Zusters voor de kwetsbaren in de samenleving. Nu krijgt hun gedachtegoed een nieuwe impuls. Bekijk de vlog en het artikel over dit initiatief

Stoute schoenen
Tachtig- en zelfs negentigplussers leren over en maken kunst onder leiding van ervaren kunstprofessionals. En verbazen niet alleen hun publiek, maar ook zichzelf. Bekijk de vlog en het artikel over dit initiatief.

Camping Koffietent
In één van de brugwachtershuisjes van 's-Hertogenbosch vind je De Camping Koffietent. Een piepklein koffiehuisje wat mensen met de buurt en met elkaar verbindt. Bekijk de vlog en het artikel over dit initiatief

Speeltuin Gewoon Buiten
Hoe de droom van één persoon een hele gemeenschap verbindt. Tientallen bewoners, vrijwilligers, bedrijven en organisaties realiseerden in Overloon gezamenlijk speeltuin Gewoon Buiten. Bekijk de vlog en het artikel over dit initiatief. 

Actief met eten: positieve gezondheid in de praktijk
Het belang van eten & drinken voor onze maatschappij wordt steeds duidelijker. De impact die voedsel heeft op de leefomgeving, gezondheid en kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. En gelukkig maar, want hierdoor ontstaan steeds meer mogelijkheden om eten & drinken te gebruiken om er een betere wereld van te maken. Phyllis den Brok is de schrijver van ‘Meer eten, minder zorg’ en initiatiefnemer van vele projecten die de zelfredzaamheid bevorderen waardoor minder zorgkosten nodig zijn.

Kindermuziektuin
Ieder kind vindt muziek van nature leuk en zou hier op een aantrekkelijke manier kennis mee moeten maken. Lekker spelen, geluid ontdekken, luisteren, voelen, bewegen en zelf doen. Lol maken en leren, dat is wat je in de kindermuziektuin doet!

Verdien je Ticket
We leven in een maatschappij waarin jongeren steeds vroeger keuzes moeten maken. Voor veel jongeren is dat erg moeilijk. Met veel verkeerde keuzes en schooluitval tot gevolg. En voor velen zonder startkwalificatie een afstand tot de arbeidsmarkt. Festivals zijn een aantrekkelijke omgeving om incidenteel werkervaring op te doen. Festivals hebben echter geen middelen en geen tijd om hun vrijwilligerswerving en –coördinatie te innoveren. Verdien je Ticket brengt deze twee werelden via een online platform (web+app) samen. Door de skills en interesses van jongeren te koppelen aan festivalvacatures, worden er zinvolle werkervaringsplekken gecreëerd.

Pieter Brueghelhuis
Het PieterBrueghelHuis is een ontmoetingsplek waar ieders talenten worden (her)ontdekt en waar het aanspreken van die talenten leidt tot positivisme. In het PieterBrueghelHuis inspireren bezoekers elkaar, ze helpen en dagen elkaar uit. Er wordt gedacht in capaciteiten in plaats van beperkingen. Het PieterBrueghelHuis wil een ontmoetingsplek zijn waar iedereen invulling kan geven aan deze behoefte die, om welke reden dan ook, in het dagelijks leven ondergeschikt is geraakt.

Ongewoon gewoon
Bij Ongewoon gewoon in Hilvarenbeek ondersteunen ervaringsdeskundigen (psychisch) kwetsbare mensen. Er worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd zodat deelnemers een sociaal vangnet kunnen opbouwen. Zo zijn er wekelijks verschillende contactmomenten als een inloopuur en worden er activiteiten georganiseerd in samenwerking met de lokale bibliotheek.

Join Us
Join us pakt eenzaamheid vroegtijdig aan. Jongeren worden met elkaar in contact gebracht en werken samen met professionele begeleiders aan de onderliggende mechanismen van eenzaamheid en worden zo sociaal redzamer.

Eén op één sessies

Onze deskundigen zitten voor je klaar! Schrijf je op 12 november in een voor een korte privé sessie om je vragen aan hen voor te leggen. Zij helpen je verder!

Verbeter je buurt met natuur en cultuur
Hoe kun je je buurt initiatief laten groeien, welke punten moet je rekening houden bij het aanvragen van ondersteuning van jouw project rondom natuur of cultuur?
Door Olga Raaymakers, Prins Bernhard Cultuur Fonds

De kracht van communicatie
Goede communicatie is alle fases waar een initiatief zich in bevindt van belang. Maar hoe doe je dat, waar moet je op letten? Hoe maak je je communicatie krachtig?
Door Petra Oude Lenferink, Stérk.Brabant 

Praatplaat
Laat de unieke eigenschappen van je initiatief vertalen in een visuele praatplaat die je daarna helpt bij het uitleggen van jouw initiatief. Door jouw plan kort uit te leggen aan Frederique kom je 15 minuten van niets tot iets! Denk dus alvast goed na over de vragen: Wie ben ik/zijn wij? Wat is mijn droom/missie/doel? En voor wat of wie doen we het?
Door Frederique Marks van Visual Marks

Hoe houd je als initiatief de gemeente aangehaakt? 
Een samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen. Hoe kunnen inwoners beleid mee vormgeven en uitvoeren en hoe kunnen ze zelf het heft in eigen hand nemen: zaken oppakken en organiseren. Marjolein Duif is senior adviseur participatie en wisselt hierover graag met je van gedachten.
Door Marjolein Duif, Stérk Brabant

Een duwtje en een steun in de rug: een lokale coach bij een lokaal initiatief
Als initiatief wil je aan de slag. Je handen jeuken om je buurt, wijk of streek aan te pakken. Maar hoe maak je het concreet? Hoe krijg je de financiering rond? Kom langs bij de adviseurs van KNMH Noord-Brabant.
Door Tiny Arts en Marianne Dagevos, adviseurs KNHM Noord-Brabant

Fondsenwerving
Wil je fondsen gaan werven voor je initiatief of zoek je investeerders voor je sociale onderneming? Succesvolle fondsenwerving staat of valt bij een goede voorbereiding. Doe een snelle check om te zien of je er klaar voor bent!
Door Kaat Burbidge-van Velde, adviseur in fondsenwerving

Verandertheorie (TOC’s) en je impactverhaal
Impact: één van de hippe woorden van deze tijd. Maar wat betekent het eigenlijk? En wat kan het managen van impact voor uw organisatie of initiatief betekenen? En hoe doe je dat precies, impact meten? In deze sessie verkennen we samen deze vragen. We maken kennis met één van de basisbegrippen van impactmeten: de verandertheorie. En laten zien hoe de verandertheorie een uitgangspunt is voor het meten van de impact van uw initiatief of organisatie.
Door Rosaida Broeren, Stérk.Brabant

Idee overbrengen naar de klant
Wordt jouw droom werkelijkheid of wordt jouw droom doorgeprikt?
In een korte individuele coaching sessie maken we een start om gezamenlijk te gaan onderzoeken of jouw idee haalbaar is. Welke acties zijn er nodig en wie & wat heb jij nodig om jouw idee een succes te laten worden?
Door Oscar van den Ende

Workshops

Het Impact Spel
Welke impact gaat jouw initiatief maken? Tijdens deze workshop ga je zelf aan de slag met deze door Zet ontwikkelde methode voor impactmonitoring die op een praktische manier de maatschappelijke impact van jouw initiatief zichtbaar maakt. Je leert daarnaast hoe impactmonitoring voor maatschappelijke initiatieven in zijn werk gaat. Na een korte introductie over o.a. meetmomenten en gebruikte definities gaan we aan de slag. Samen met een adviseur impactmonitoring spelen we het levensgrote ‘impact-spel’.
Door Carolien Cornielje, Stérk.Brabant 

Ondernemen met impact
Hugo Ward is mede-oprichter van de duurzame start-up Groene Bouwhekken. Dit is een duurzaam alternatief voor normale bouwhekken. Met de Groene Bouwhekken 'vergroenen' zij de bouwplaats én maken een sociale impact. In de productie en in het onderhoud creëren zij werk/opleidingsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze interactieve workshop deelt hij zijn kennis over alle denkbare stappen die hij met zijn sociale onderneming, heeft doorlopen.
Door Hugo Ward, sociaal ondernemer www.groenebouwhekken.nl en onderdeel Duurzame jonge 100.

Je initiatief kraakhelder uitleggen
Je initiatief pitchen blijft moeilijk. Wat moet ik allemaal vertellen? Mark Kwikkers is ontwerper en visual storyteller. Hij gaat samen met bedrijven en initiatieven op zoek gaat naar de kern van hun onderscheidend vermogen, om dit vervolgens met behulp van media zo goed mogelijk over te brengen naar hun doelgroep. In deze workshop leer je hoe je dit voor jou initiatief op een rij kunt zetten en hoe je het verhaal op een impactvolle manier kunt vormgeven.
Door Mark Kwikkers, videoproductiebedrijf Kwikkers Design

De vrijwilligers in beweging
Steeds vaker doen organisaties in het maatschappelijk- en zorgveld een beroep op vrijwilligers. Het werken met vrijwilligers gaat echter niet vanzelf. Werk je binnen jouw organisatie of initiatief met vrijwilligers of ben je van plan dat te gaan doen? Kom dan naar de workshop ‘De vrijwilligers in beweging’. In 50 minuten gaan we met elkaar in gesprek over verschillende type vrijwilligers en maken we kort kennis met de 5XB methode. Tijdens de workshop is er volop ruimte voor uitwisseling en dialoog met elkaar, zodat je na afloop met nieuwe inzichten aan de slag kan.
Door Hester Mutzri, Stérk.Brabant  

Succesfactoren voor gezonde bedrijfsvoering
Om als initiatief een gezonde ontwikkeling door te maken kan je inspelen op succesfactoren als ‘hoe positioneer ik me resultaatgericht (markt en dienst/ product), welke (strategische) partners kies ik, welk verdienmodel hanteer ik’. In deze workshop staan we stil bij deze succesfactoren en wat er nodig is voor jouw initiatief.
Door Marianne Muller, Bureau MORE

Wat bereikt jouw initiatief qua sociale veerkracht?
In deze workshop benoemen we jouw resultaten in termen van veerkracht en ga je op zoek naar de kansen voor jouw initiatief. Wat is het ‘laaghangend fruit’ waarmee je direct de sociale veerkracht van je doelgroep versterkt? Waar kun je morgen mee aan de slag? En wat prioriteer je voor de langere termijn?
Door Mirjam Smulders, Het PON

Positief gezond en sociaal veerkrachtig
Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte, het is veel meer dan dat. Mee kunnen bewegen met het leven, veerkrachtig zijn en zelf regie voeren staan centraal in het model ‘Positieve Gezondheid’ van arts/onderzoeker dr. Machteld Huber. Niet gezondheid is het doel, maar het leiden van een betekenisvol leven. Dit model is gebaseerd op zes dimensies van gezondheid. Het geeft mensen inzicht en richting om te werken aan hun persoonlijke gezondheid en het draagt bij aan een veerkrachtiger samenleving. Tijdens de workshop maak je kennis met het model en ga je hier praktisch mee aan de slag.
Door Jeroen Kwak, Stérk.Brabant  

Co-creatie: creëer samen innovaties!
Ervaar wat co-creatie nou eigenlijk is. In deze introductie workshop maak je kennis met het gedachtegoed van co-creatie en doorlopen we in korte tijd alle stappen van deze methode. Zo krijg je een beeld hoe je in co-creatie een idee naar een daadwerkelijk initiatief kan ontwikkelen.
Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat.
Door Karim el Barkaoui, Stérk.Brabant

Wat leren we van elkaar om Brabant Sterker te maken
Burgerinitiatieven ervaren complexiteit in de veranderende maatschappij. Aan de hand van ontwerp & onderzoek ontwikkelen we tools en methodes om handvatten te bieden om met deze complexiteit om te gaan. In deze sessie willen we onze aanpak met jullie delen en jullie uitnodigen om vanuit je eigen praktijk mee te denken wat dit voor je betekend en hoe we dit verder kunnen ontwikkelen.
Door Caroline Hummels, Professor TUe Faculteit Industrial Design en Cindy van den Bremen, Programmamanager Social Design

Buy Social
In de workshop Buy Social laten we zien hoe gemeenten maatschappelijke doelen kunnen bereiken door in te kopen bij sociale ondernemingen. Wat zijn sociale ondernemingen, welk impact bereiken ze en hoe werk je het beste met ze samen? Ook bespreken we de ervaringen die gemeenten al hebben met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Tevens inventariseren we welke gemeenten interesse hebben om mogelijk deel te nemen aan een provinciale proeftuin Sociaal Inkopen.
Door Sociale Enterprise NL en Social Impact Factory

Tot slot

Tijdens het evenement maken we zoveel mogelijk gebruik van catering door sociaal ondernemers. Ook zij zullen zichtbaar aanwezig zijn op de dag.

Stérk.Brabant
Deze dag wordt georganiseerd vanuit het programma Versterken Sociale Veerkracht van de Provincie Noord-Brabant. Speciale aandacht is er voor de community die ontstaan is vanuit het programma; Stérk.Brabant. Wil je meer weten over Stérk.Brabant, wat doet Stérk.Brabant nu precies, wat kan deze community voor je betekenen, hoe sluit je aan bij Stérk.Brabant? Bij de Stérk.Brabant balie op het evenement kan je terecht met je vragen en natuurlijk kan je je ook meteen aanmelden.