Daarbij wordt sociale veerkracht gedefinieerd als ‘het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot externe hulpbronnen die ze daarbij hebben’.

Sociale veerkracht wordt dus in de eerste plaats bepaald door het vermogen van mensen om regie te voeren over hun leven en daarnaast door ‘de toegang tot hulpbronnen’. Dat wil zeggen: de mate waarin mensen beschikken over een sociaal netwerk, inkomen, opleiding, werk, publieke voorzieningen en woonkwaliteiten. Mensen ontwikkelen zich door te participeren in sociale netwerken. Via die netwerken hebben ze namelijk toegang tot hulpbronnen die ze individueel niet kunnen bereiken.

Bekijk de monitor

De monitor laat zien hoe die (persoonlijke, sociale en omgevings-) hulpbronnen zich afzonderlijk en in samenhang ontwikkelen. En zo signaleert de monitor ook waar zich risico's voordoen en waar behoefte is aan beleid. De provincie gebruikt de monitor zowel als nulmeting van de huidige situatie en als tool om de ontwikkeling van sociale veerkracht in Brabant over langere tijd te volgen. We blijven de monitor nog aanscherpen en verfijnen. Bovendien verrijken we de monitor met nieuwe data vanuit de initiatieven.