De kern van de lerende aanpak is, dat we kennis en onderzoek laten aansluiten op bestaande maatschappelijk initiatieven. Op die manier leren we in en van deze initiatieven om ook op Brabantbrede schaal (en daarbuiten) kennis te ontwikkelen over de omstandigheden en de hulpbronnen die sociale veerkracht kunnen versterken. En over de instrumenten, interventies en methodieken die effectief bijdragen aan de versterking van sociale veerkracht.

Kennispartners

De lerende aanpak wordt gedragen door een netwerk van Brabantse kennispartners. We zijn het lerende netwerk begin 2017 gestart in een verkenning met de TU/e, Tilburg University, PON, Telos, Zet en Zorgbelang en breiden het uit naar middelbaar en hoger onderwijs, andere overheden, ondernemers en initiatiefnemers en hun partners.

Impactmonitoring

Zoals gezegd willen we graag effectieve interventies om sociale veerkracht te versterken. Daarom zetten we ook in op impactmonitoring. We maken gebruik van bestaande kennis, data en methoden en we verbinden die met nieuwe, specifieke kennis over impactmonitoring in complexe maatschappelijke vraagstukken.

Contact Sociale Veerkracht

Lerende aanpak