Achtergrond

Lokale overheden ontwikkelen een nieuwe sturingsfilosofie en zoeken nieuwe wegen om bewoners actief te betrekken bij dat bestuur (‘meervoudige democratie’).

Initiatief

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zitten in een herindelingsproces om te komen tot een bestuurlijke fusie per 1-1-2019. De gemeenten experimenteren in het op innovatieve manier betrekken van bewoners bij het fusieproces en bij de vormgeving van de nieuwe gemeente. Gemeenten zien dit als een opmaat om een bredere streeksamenwerking op gang te brengen, waarbij gemeente en samenleving echt samen optrekken om maatschappelijke opgaven te realiseren.