Achtergrond

Helmond is in Brabant de stad met de meeste meervoudige achterstandsproblematiek, zo blijkt uit de Monitor Sociale Veerkracht.

Initiatief

De gemeente Helmond ontwerpt het strategisch programma Sociale Stad: een integraal, buurtgericht programma, gericht op sociale stijging/sociale veerkracht. De gemeente wil daarvoor de sociale veerkracht dialoog inzetten als instrument om in en met wijken de sociale veerkracht in kaart te brengen. Er zal gestart worden in de Annawijk. In deze gedifferentieerde buurt met een specifieke integrale problematiek is nog onvoldoende beeld van hoe de problematiek onder de bewoners speelt en beleefd wordt. De intentie van de gemeente Helmond is om na deze buurt de dialoog ook in de rest van de stad te gaan voeren en de input te gebruiken bij de ontwikkeling van "Brainport Smart District" gericht op technische en sociale innovatie.