Achtergrond

In de zorg vinden grote veranderingen plaats: zorgvragen veranderen, zorgfinanciering verandert, de nadruk ligt steeds meer op eigen regie en langer zelfstandig thuis of in de wijk wonen, rollen en taken verschuiven. Er komen nieuwe zorgconcepten op die inspelen op deze veranderingen. Maar die vernieuwende zorgconcepten - die op de lange termijn financieel rendabel kunnen zijn - lopen op korte termijn vaak vast op regels, procedures en financiële kaders uit het ‘oude systeem’.


Initiatief

Stichting Slowcare Nederland heeft de ambitie om een landelijke dekking te creëren van kleinschalige woon- en dagbestedingplekken voor mensen met een ernstige meervoudige beperking, midden in de wijk. Om ervoor te zorgen dat we als maatschappij leren van het concept Slowcare, is het belangrijk dat ervaringen, impact en betekenis (maatschappelijk, ecologisch en economisch) zichtbaar worden gemaakt en leiden tot soortgelijke volhoudbare initiatieven.