Achtergrond

In Noord-Brabant kennen we verschillende situaties die bekend staan als NIMBY (not in my backyard). Overbelasting van de leefomgeving, gezondheidsrisico’s of een negatieve beleving van omwonenden spelen daar een belangrijke rol. Hoe doorbreken we in deze situaties op verbindende wijze de impasse?

Initiatief

In het kader van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood en de transitie intensieve veehouderij zijn op verschillende plaatsen in Brabant keukentafelgesprekken gevoerd. Hierbij is geleerd over het organiseren en de impact van een publieke dialoog: een bezinnend gesprek in kleine kring van directe betrokkenen (boeren, omwonenden, huisartsen, gemeente et cetera) rond een specifiek, lokaal maatschappelijk vraagstuk. Bijvoorbeeld de uitbreiding van een megastal. In het gesprek wordt achterhaald wat werkelijke dilemma’s en beweegredenen zijn van actoren om te doen wat ze doen. Deze aanpak van publieke dialoog kan ook worden ingezet in een andere context waarin NIMBY-problematiek speelt.