Achtergrond

Wijkleerbedrijven leggen binnen wijken verbindingen tussen verschillende generaties en tussen leren, werken en vrijwilligerswerk/mantelzorg. Studenten van het Summa College gaan de wijk in om buurtbewoners te helpen. Bijvoorbeeld met de boodschappen, in de huishouding of bij het uitlaten van de hond. Studenten ondersteunen wijkbewoners zodat ze prettig en veilig langer thuis kunnen blijven wonen. Zij helpen u en u helpt hen om in de praktijk te leren!

Initiatief

Activiteiten die nodig zijn om prettig, langer en veilig thuis te kunnen blijven wonen, worden niet altijd door de reguliere zorg of mantelzorg opgepakt. Studenten van Summa Zorg, onderdeel van het Summa College in Eindhoven, bieden vanuit Lokaal+ ondersteuning bij het uitvoeren van deze activiteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan boodschappen doen, opruimen, een wandeling maken en het ondersteunen bij het gebruik van digitale hulpmiddelen.

Om aan te sluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij bereidt het Summa College niveau 2 studenten voor op een functie om mensen te ondersteunen in het prettig, veilig en langer thuis wonen. Deze functie noemen we de langer-thuis-ondersteuner. Wijkbewoners bieden een stageplaats aan een student en de student ondersteunt bij allerlei werkzaamheden zoals boodschappen doen, het gebruik van een tablet enz. Daarnaast signaleren studenten de hulpvraag van de wijkbewoner en spelen daar op de juiste manier op in. Wijkbewoners kunnen een rol spelen in het vergroten van bijvoorbeeld de taal en sociale vaardigheden van de student. Op deze manier leren jong en oud van en met elkaar in de wijk.

Op verschillende plaatsen is er een Lokaal+ gerealiseerd waar wijkbewoners en studenten elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ondernemen zoals samen koken en eten, maar studenten organiseren ook workshops en sportieve en creatieve activiteiten.

Meer weten over Lokaal+, bezoek de website www.lokaal-plus.nl of Samenslimzorgenthuis.nl/