Achtergrond

De door de gemeente Roosendaal ontwikkelde Vitaliteitkaart laat zien dat de inwoners van de gemeente hoog scoren op eenzaamheid. Ook in vergelijking met omliggende gemeenten. Opvallend is dat de problematiek speelt onder alle leeftijdsgroepen. De aanpak van eenzaamheid is lastig, omdat deze problematiek slecht zichtbaar is en de doelgroep moeilijk bereikbaar.

Initiatief

Met het programma ‘Van Eenzaam naar Eensamen’ wil de gemeente Roosendaal de kwetsbaarheid van eenzame bewoners verminderen door ze te verbinden in netwerken en is op zoek naar innovatieve ideeën en partners die helpen om eenzaamheid tegen te gaan. Tijdens de hackathon die de provincie op 10 en 11 februari organiseerde, werden een aantal goede ideeën ontwikkeld, waaronder een zogenaamde ‘speak-app’.