Achtergrond

Gezamenlijke initiatieven in dorpskernen en buurten om duurzame energie te realiseren, blijken tegelijkertijd een krachtige stimulans te zijn voor de (veer)kracht, verbondenheid en leefbaarheid in die samenleving.

Initiatief

Vanuit het programma Energie is het streven om in het Energieke Landschap A16 dorpsmolens te plaatsen. Een dorpsmolen is een windmolen die draait voor het dorp en is gefinancierd door de lokale gemeenschap. De opbrengsten van de windmolen worden ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp.