Achtergrond

Het aantal mensen met dementie groeit en steeds meer mensen met dementie blijven ook langer thuis wonen. In het leven van alledag zullen we dus steeds meer ook mensen met dementie tegen komen en dat kan in toenemende mate ‘ingewikkeld’ zijn wanneer het tempo en belevingswereld van mensen met dementie ‘botst’ met gangbare omgangsvormen en snelheid in de samenleving.

Initiatief

Het programma Dementievriendelijke gemeenten (DVG) wordt uitgevoerd door de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PG-raad) en Zet. Het programma geeft concrete handreikingen om een samenleving te creëren waar mensen met dementie meedoen en geaccepteerd worden. Op dit moment zijn in Brabant dementievriendelijke netwerken actief in bijna 40 gemeenten. De ambitie is dat in 2020 alle Brabantse gemeenten een dementievriendelijke gemeente zijn.

Meer informatie

Wil jij ook dementievriendelijk worden? Meer informatie vind je op: Dementievriendelijk.nl

Contact Sociale Veerkracht

Dementievriendelijke gemeenten