Mediaspeler laden...

Er komen steeds meer mensen met dementie. Vooral in Brabant – de sterkst vergrijzende provincie van Nederland. De overgrote meerderheid van de mensen met dementie woont thuis. “Wat is er dan mooier dan dat de hele gemeenschap zich ervoor inzet dat mensen met ernstige geheugenproblemen zo lang mogelijk kunnen meedoen?” zegt Wies Arts, programmamanager Dementievriendelijk Brabant bij Zet. Oisterwijk was zes jaar geleden één van de eerste gemeenten die (ondersteund door Zet) ging oefenen met hoe je dat doet: een dementievriendelijke gemeenschap creëren. Inmiddels beschikt de gemeente over een Dementie Coöperatie, die nieuwe initiatieven ondersteunt en voor borging zorgt.

Kleine dingen maken een groot verschil

Dementievriendelijkheid zit vaak in kleine dingen, zo leert de Oisterwijkse praktijk. Neem wat Gijs Verkuijl, eigenaar van restaurant & café Vuur & Vlam bedacht: “Een van onze klanten had een verminderd besef van tijd en voelde ook niet meer goed aan wanneer hij genoeg biertjes had gehad. Wij deden dan het licht uit – voor hem een duidelijk teken dat we gingen sluiten.” Wat Verkuijl ook doet: woonzorgcentrum De Vloet een seintje geven als een bewoner vanuit Vuur & Vlam teruggaat naar het woonzorgcentrum. “Zodat ze in de gaten kunnen houden of hij of zij veilig thuiskomt.” Een voorwaarde voor het nemen van dit soort ‘maatregelen’ is dat je dementie herkent. Gijs Verkuijl maakt zijn vaak jonge medewerkers alert op signalen.

Dementievriendelijk bankieren

Ook de lokale Rabobank traint haar medewerkers op het herkennen van de signalen. “Banken hebben een zorgplicht tegenover kwetsbare klanten,” vertelt adviseur dagelijkse bankzaken Linda van Vechel. “Daarom ontwikkelden wij het dementievriendelijk bankieren. Als een klant een ongebruikelijke vraag stelt of bijvoorbeeld al zijn geld wil weggeven, gaan wij met hem in gesprek om te achterhalen wat er aan de hand is.” Het nemen van de juiste vervolgactie luistert vaak nauw. “We willen onze klanten beschermen tegen bijvoorbeeld financieel misbruik. Maar we willen hen natuurlijk ook niet onnodig beperken.”

De buitenwereld naar binnen brengen

Van de bank naar de binnentuin. Woonzorgcentrum Park Stanislaus in Moergestel is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met dementie. Een deel van de bewoners gaat er nog zelfstandig op uit; anderen hebben een beperkte actieradius. Hoe geef je ook deze mensen het gevoel dat ze nog meedoen in de samenleving? De ‘oplossing’ van Park Stanislaus: breng de buitenwereld naar binnen. Het zorgcentrum maakte van zijn binnentuin een belevingstuin (inclusief kippen- en konijnenverblijf) en stelde die onder andere open voor de leerlingen van de ernaast gelegen basisschool. Die komen nu regelmatig eieren rapen, om die vervolgens op één van de afdelingen te gaan bakken. Locatiemanager Rianne Spijkers: “Het openstellen van de tuin geeft reuring; daar moesten de bewoners in het begin aan wennen. Maar nu vinden ze het fijn om even een praatje te kunnen maken of stilletjes te genieten van wat er om hen heen gebeurt.”

Vóóruit bij Beeldkracht

Beeldend kunstenaar Ellen Geerts, initiatiefnemer van Beeldkracht Oisterwijk, laat mensen met geheugenproblemen en dementie letterlijk meedoen. Elke woensdagochtend geeft zij teken- en schilderles in het Beeldkracht-atelier. “Een plek waar het naar verf ruikt; wég van de zorg, want daar hebben de mensen al zoveel mee te maken”. Hier worden onvermoede talenten ontwikkeld. Ellen: “Bij Beeldkracht gaan mensen vóóruit, waar ze door hun ziekte op zoveel andere vlakken achteruitgaan.” Treffend zijn de woorden van één de deelnemers: “Beeldkracht betekent voor mij dat ik even met iets anders bezig kan zijn dan wat ik allemaal heb moeten loslaten en wat me nog te wachten staat.”


Contact Sociale Veerkracht

Oisterwijk laat zien: zó ben je samen dementievriendelijk

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.