Omdat ze een slechte gezondheid hebben, geen werk of weinig opleiding. De kloof neemt toe tussen mensen die zich wel goed kunnen redden en mensen die daar meer moeite mee hebben. Dat blijkt uit de monitor ‘Sociale Veerkracht in Brabant 2018 ’. Een half miljoen Brabanders deelt minder in de welvaart.

Iedereen kan meedoen

De provincie Noord-Brabant wil dat iedereen kan meedoen en dat iedereen deelt in de goede dingen die Brabant te bieden heeft. Daarom werkt de provincie, samen met anderen, aan het versterken van die sociale veerkracht. Sociale veerkracht zit in mensen zelf, maar de provincie kan mensen wel helpen om veerkrachtiger te worden. We sluiten aan bij initiatieven die er al zijn. We brengen partijen met elkaar in contact, we onderzoeken nieuwe samenwerkingsvormen en we wijzen de weg naar hulpbronnen. Zo versterken we de sociale veerkracht van de inwoners van Brabant. Zo geven we mensen een steuntje in de rug.