Op allerlei gebieden zien wij in onze provincie initiatieven van mensen en groeperingen die getuigen van energie en veerkracht. Maar er zijn ook mensen die niet zo zelfredzaam zijn. We proberen die kwetsbare groep te ondersteunen, zodat ook zij aansluiting vinden in onze maatschappij. Het programma Sociale Veerkracht moet ervoor zorgen dat meer mensen kunnen delen in en bijdragen aan een goede kwaliteit van leven in Brabant.

Bestaande initiatieven

Omdat de kennis over sociale veerkracht nog in ontwikkeling is, ontdekken we werkenderwijs wat wel of niet werkt en hoe we met effect sociale veerkracht kunnen aanjagen. Via Stérk.Brabant ondersteunen we bestaande initiatieven om door te ontwikkelen. De opgedane kennis en ervaring delen we met andere initiatieven. Bovendien maken we ‘cross-overs’ met andere provinciale opgaven zoals energie, leegstand, veerkrachtig bestuur, arbeidsmarktbeleid en omgevingsvisie. Op die manier benutten we het werken aan sociale veerkracht ook om allerlei maatschappelijke opgaven te versnellen en verduurzamen.

Lerende en ontwerpende aanpak

Als provincie willen we bijdragen vanuit een passende rol. In het programma Versterken Sociale Veerkracht zijn wij erop gericht om - in samenwerking met allerlei partijen – kennis en ervaring te verkennen, ontdekken en ontwikkelen. We kiezen dus voor een lerende en ontwerpende aanpak. Dat betekent dat we aan de voorkant niet exact alle gewenste resultaten en opbrengsten kunnen benoemen. Net zoals Columbus vooraf niet wist wat hij ging ontdekken. Maar we gaan wel met focus en resultaatgericht werken.

Brabant Outcomes Fund

De provincie experimenteert met een financiële impuls voor initiatieven die bijdragen aan de betekeniseconomie, zodat zij hun impact kunnen vergroten. Dit gebeurt met een proef met het Brabant Outcomes Fund (BOF). Met het BOF hebben sociale ondernemingen met impact meer kans op groeikapitaal. Investeerders krijgen een aantrekkelijkere propositie voorgeschoteld en publiek geld van de overheid wordt resultaatgericht ingezet. Zo wordt Brabant steeds mooier! Meer info: www.brabant.nl/BOF.