• Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Landinrichting Peelvenen of de Groote Peel, neem dan contact op via het contactformulier.
  • Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meer informatie over de uitvoering in de Deurnsche Peel en de Mariapeel, mail dan naar Staatsbosbeheer via mariapeel@staatsbosbeheer.nl.
  • U kunt ook de voortgang van de projecten volgen op Twitter via @Peelvenen of meepraten in de LinkedIn-groep Peelvenen.