Het Ulvenhoutse Bos is ook cultuurhistorisch bijzonder en van waarde voor de bewoners. Provincie Noord-Brabant, gemeente Breda, Waterschap Brabantse Delta, ZLTO, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en gemeente Alphen Chaam zijn met een gebiedsgerichte aanpak van start gegaan. Met als perspectief voor het gebied een gezond, robuust en toekomstbestendig bos met duurzame landbouw en ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. Het project wordt gerealiseerd met financiële steun vanuit de provincie.