De provincie, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Jong Leren Eten en andere partners, legden kennis, kunde en geld bij elkaar voor de ontwikkeling van deze groene, klimaatadaptieve schoolpleinen. Leerlingen, leraren, ouders, omwonenden, gemeenten en bedrijfsleven gingen samen aan de slag.

De regeling Schoolpleinen is een succes gebleken. In 2 jaar tijd hebben ruim 250 scholen hun plein kunnen aanpakken dankzij de regeling. Op dit moment is het budget op. Dit betekent dat u geen aanvraag meer kunt doen. Wegens het succes krijgt de regeling waarschijnlijk een vervolg. Het streven is om de regeling begin 2022 open te stellen.

Zie ook: FIlmpje Groene Schoolpleinen

Contact Natuur in Brabant

Groene Schoolpleinen