pNa eerdere vestiging van de kraanvogel in andere natuurgebieden, heeft deze markante vogel nu ook met succes een broedplek gevonden in Brabant.

Broedsucces in de Peel

Helemaal als een verrassing kwam het broedsucces in de Peel niet. Het gaat al jaren steeds beter met de kraanvogel in Europa. De verwachting was dan ook dat het op den duur tot broedsucces zou leiden, wanneer was echter nog de vraag. “Het was niet de vraag óf de kraanvogel zich zou vestigen als broedvogel in de Peel, maar vooral wanneer. Elk jaar was het weer spannend of het ze zou gaan lukken”, aldus boswachter Rick Verrijt.
De kraanvogel is geen onbekende verschijning in de Peel. De vogel laat zich al jaren in grote groepen zien tijdens de vogeltrek in het voor- en najaar. Het natte hoogveenlandschap in de Peel is een belangrijke rust- en pleisterplaats voor de kraanvogels. Eind vorige eeuw was de Groote Peel zelfs enkele decennia de enige plek waar de vogel in grote groepen aan land kwam tijdens de vogeltrek.

Natuurherstel loont

Kraanvogels houden van uitgestrekte natte natuur, bij voorkeur hoogveen of natte heide. Het nest maken de vogels op een plek waar hun natuurlijke vijanden zoals een vos of wild zwijn niet bij kunnen komen. Vooral onder natte omstandigheden met een stabiel hoog waterpeil zijn er genoeg geschikte broedplekken. Als Natura 2000-gebied ligt er in de Peelvenen de opgave om het unieke proces van hoogveenvorming op gang te brengen of continueren en het nog aanwezige hoogveenlandschap te beschermen. De afgelopen jaren hebben provincie Noord-Brabant, Waterschappen en Staatsbosbeheer verschillende maatregelen getroffen om de kwetsbare hoogveen natuur te beschermen en vernatten. Dat lijkt nu dus zijn vruchten af te werpen, met de komst van de kraanvogel.

Rust 

Om het kraanvogeljong en de overige broedende kraanvogels zoveel mogelijk rust te bieden, zijn verschillende gebieden van de Peel extra afgesloten voor recreanten. Kraanvogels zijn namelijk extra gevoelig voor verstoring tijdens de broed- en kraamtijd. Een enkele voorbijganger kan er al voor zorgen dat de vogels het nest verlaten en niet meer terug komen. Als de jongen wat groter zijn en zelf kleine stukjes kunnen vliegen zijn ze minder kwetsbaar, maar nog steeds gevoelig voor verstoring. Het is daarom zeer belangrijk om de kraanvogels met rust te laten en niet buiten wegen en paden te wandelen.

Fotografie: Jan van der Kam
Bron: www.staatsbosbeheer.nl

 

Contact Natuur in Brabant

Eerste kraanvogeljong in Natura 2000-gebied de Peel

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.