Jongeren in Statenzaal

Op de website worden de jongerenactiviteiten op een toegankelijke wijze gepresenteerd. Het uiteindelijk doel is om jongeren in de leeftijd tot 18 jaar meer te betrekken bij de beslissingen die de politiek neemt.

Uit artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag volgt dat ieder kind het recht heeft om zijn of haar mening te geven over belangrijke zaken die hem of haar aangaan. Dit betekent dat kinderen het recht hebben hun mening te geven over beslissingen die de politiek neemt. Politici moeten serieus luisteren naar de mening van het kind. En zij moeten hier passend belang aan hechten, rekening houdend met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Onbegrensd denken

“Onderzoek van UNICEF zegt dat 90% van de Nederlandse kinderen het gevoel heeft dat haar of zijn mening niet op prijs wordt gesteld door wereldleiders. Zo’n 84% denkt dat de wereld een betere plek zou zijn als er naar hen geluisterd zou worden. Het is dus belangrijk dat we kinderen meer betrekken bij de politiek, ook die op provinciaal niveau. Kinderen vormen namelijk de toekomst van onze samenleving“, aldus gedeputeerde Wil van Pinxteren. “Het mooie is dat jongeren bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken in staat zijn onbegrensd en met veel creativiteit te denken. Iets wat soms lastiger is voor de zittende politici.”

Jongerenactiviteiten

Door corona kwam een aantal van de provinciale jongerenactiviteiten tijdelijk stil te liggen. Zo worden de provinciehuisbezoeken door klassen uit het middelbaar (beroeps)onderwijs in september 2021 weer opgepakt en wordt 29 september 2021 de eerste Brabantse Jongerentop georganiseerd. Overigens konden jongeren gedurende corona nog wel in gesprek met een statenlid, maar dan online. Hetzelfde geldt voor de jongerendebatten. Mits de coronasituatie het toelaat, vindt eind november van dit jaar het Provinciaal jeugddebat plaats en op 22 februari 2022 het Lagerhuisdebat.

Gedeputeerde Wil van Pinxteren: “In samenspraak met jongeren willen we ook een jeugdcommissaris benoemen. In overleg met de commissaris van de Koning Ina Adema stellen we een profielschets en het takenpakket op van de jeugdcommissaris. Ten slotte gaan we jaarlijks in januari of februari een kindervragenuur organiseren. De bedoeling is dat jongeren dan vragen kunnen stellen aan de Brabantse politici.

Statenleden initiëren Kinderen en Democratie

De lancering van de website JonginBrabant.nl is één van de acties uit het initiatiefvoorstel ‘Kinderen en Democratie’ van de Statenleden Martijn de Kort (PvdA) en Arend Meijer (D66, inmiddels vertrokken). Het doel is kinderen te betrekken bij de provinciale democratie. 
 
Provinciale Staten hebben besloten een aantal activiteiten op te zetten in het kader van Kinderen en Democratie. Hiervoor hebben Provinciale Staten €150.000 ter beschikking gesteld.

Alle informatie over de jongerenactiviteiten, waarmee we hun betrokkenheid met de Noord-Brabantse politiek en democratie willen vergroten, vind je op deze website.

Contact

Website voor activiteiten waarmee provincie jongeren betrekt bij de politiek

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.
 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.