De challenge

Van de Laar wil het idee van de automatiseerde gazonmaaier gebruiken en hierdoor de kosten sterk reduceren van het wassen van zonnepanelen op kippenschuur. Wat is er al? Wat kost dat? Of kan het beter zelf ontwikkeld worden en wat gaat dat kosten? Help jij de kosten en baten berekenen?

Resultaat

Een functionerende robot of in ieder geval op papier uitgewerkte concept. Mogelijk kan later er een startup het concept verder ontwikkelen tot en met in gebruik name en tests. Het bedrijf verwacht een verlaging van de reinigingskosten inclusief arbeid van ongeveer 75%.

 

Contact

Van de Laar Pluimvee bv