De challenge

In Nederland worden diverse bonensoorten geteeld voor de versmarkt en de verwerking. Bonen zijn gezond, rijk aan eiwitten en goed te verwerken en te bewaren.
Voor een ondernemer is de teelt van bonen echter risicovol en laag salderend. De boon past echter goed in het bouwplan van een akkerbouwer. Zeker naar de toekomst toe, waar een ruimer bouwplan tot weerbaardere systemen moet leiden is deze teelt van belang.
In de teelt komt echter een aantasting voor, de bonenvlieg, die kiemende bonen aantast. De opbrengst kan daarmee wel tot 25 % lager worden. Voor een laag salderend gewas is dit slecht, omdat de teelt dan niet meer rendabel is. Tot afgelopen jaar kon middels zaadbehandeling de bonenvlieg zeer effectief bestreden worden. Vanaf 2019 is dit middel echter niet meer beschikbaar. In 2019 zijn dan ook de eerste aantastingen alweer waargenomen en oplopend. Dit is zeer zorgwekkend. We verwachten een sterke toename voor de komende jaren.
De vraag is dan ook: hoe kunnen we op een andere manier toch een gezond gewas telen, met een goed saldo, zodat de teelt voor het Nederlandse bouwplan behouden kan worden.

Resultaat

Alternatieven om te voorkomen dat het gewas wordt aangetast. welke mogelijke oplossingen zijn er om de bonenvlieg te bestrijden? Denk aan technische oplossingen, geur, enz.

Contact

Stg. Teelt Overleg Groenten