Jaartal: 2002
Auteur: A.J.A. Bijsterveld
Download: boek.pdf

Samenvatting 'Het Maakbare Verleden': regionale geschiedenis en etnologie in Brabant op de drempel van de eenentwintigste eeuw

Prof.dr.Arnoud-Jan A. Bijsterveld sprak deze rede uit bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Cultuur in Brabant in sociaal-wetenschappelijk en historisch perspectief, met inbegrip van de volkscultuur’ aan de Katholieke Universiteit Brabant op vrijdag 11 februari 2000. In zijn rede stelt hij de actualiteit van het zelfbeeld van de hedendaagse Brabander, de deugdelijkheid van hun visie op het eigen verleden en de geldigheid van bestaande beelden van Brabant ter discussie. Aan de hand van één van de vele diepgewortelde typeringen van de Brabantse geschiedenis -‘het katholieke Brabant’- onderzoekt hij hoe we vanuit bestaande geschiedbeelden kunnen werken aan nieuwe beelden van Noord-Brabant zoals het was in het verleden en zoals het is in het heden.

Zie ook