Kruiend ijs
Jaartal: 1987
Auteur: A.A.M. (Dries) van Agt
Download: boek.pdf

Samenvatting: Kruiend ijs

Bij zijn aftreden in 1987 als commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant tekende A.A.M. (Dries) van Agt een aantal gedachten op. In Kruiend IJs schetst hij een provincie met wenkende toekomst in onweerstaanbare beweging, inclusief de bijbehorende problemen en perspectieven, feilen en kwaliteiten. In een boekje van nog geen 40 pagina’s staat hij stil bij belangrijke thema’s zoals economie en werkgelegenheid, verkeer en vervoer, toerisme en reactie, bescherming van natuur en milieu, onderwijs en cultuur en geeft hij een kijkje in hoe het provinciehuis werkt.

Zie ook