Jaartal: 1987
Auteur: Provincie Noord-Brabant
Download: boek.pdf

Samenvatting: De Oplossing Van Brabant Provinciaal Opbouworgaan

De provincie Noord-Brabant Brabant kent een rijke traditie van brede consultatie en strategische reflectie op de toekomst. Met name de jaarboeken van het PON, in 1947 opgericht als Provinciaal Opbouw Orgaan Noord-Brabant, kenmerken zich door hun al even rijke als multidisciplinaire bijdragen aan provinciale strategieformulering. In de naoorlogse periode groeide het PON uit van een hulpverlenende instantie, die de morele zorgen over de in gang gezette industrialisatie probeerde te vertalen in beleid, tot een gevestigde naam op het gebied van sociaal onderzoek naar de 'staat van Brabant'. Onder meer via jaarboeken trachtte het PON een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over belangrijke sociale kwesties in de provincie. De essaybundel De Oplossing van Brabant (1987) verscheen bij het veertigjarig jubileum van het PON. De titel verraadt een destijds fel gevoerd debat over de vermeende identiteit van Brabant. Die werd, volgens voormalig directeur van het PON, Paul Kuypers, teveel begrepen als statisch en vaststaand in plaats van dynamisch en beweeglijk. Hij laakte de destijds nog veel gebezigde ideologie van het regionalisme onder bestuurders en maatschappelijke organisaties als valse romantiek. Het zou teveel uitgaan van een als harmonieus veronderstelde, organisch maatschappijbeeld, dat allang niet meer overeenkwam met de realiteit. Het was een beeld, dat in VVV-folders maar al te graag werd getoond om toeristen te lokken. Er zou, zo betoogde, Kuypers, niet alleen sprake zijn van romantisering, maar ook van stereotypering van de Brabantse volksaard als gemoedelijk, gezellig en gastvrij. Zijn voorspelling was dat door de voortschrijdende verstedelijking, modernisering en industrialisatie en processen als individualisering en toenemende mobiliteit, de bestaande Brabant-beelden, met hun ideologische symbiose van bourgondische en katholieke elementen, als vanzelf zouden 'oplossen'. 

Contact

1987 De Oplossing Van Brabant Provinciaal Opbouworgaan

Zie ook