Jaartal: 1964
Auteur: Redactie Analecta
Downloadboek.pdf

Samenvatting: Leven, wonen, werken in Noord-Brabant: balans en vooruitzichten

Deze publicatie doet verslag van de sociale studiedagen van de Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging d.d. 17 t/m 19 juli 1964. Tijdens deze dagen discussieerde men over de vraag wat de noodzakelijke ontwikkelingen waren voor een harmonische uitgroei van het gewest. Concluderend: ten eerste het ongedaan maken van achterstanden in de ruimtelijk ontwikkeling en dan met name ten aanzien van de verbindingswegen naar het Noorden en Zuiden. Ten tweede het in een versneld tempo werken aan de samenwerking in streekverband en het uitdiepen van de visie die ten grondslag ligt aan deze samenwerking. En ten derde het bevorderen van deelname aan cultuur door grote lagen van de bevolking.

Contact

1964 Leven, Wonen, Werken in Noord-Brabant

Zie ook