Jaartal: 1949
Auteur: H. van Velthoven
Downloadboek.pdf

Samenvatting 'Noord-Brabant en gewest in opkomst'

In dit 347 pagina’s tellende boek beschrijft Van Velthoven de geschiedenis en ontwikkeling van Noord-Brabant aan de hand van negenentwintig hoofdstukken. De eerste dertien hoofdstukken zijn van algemene aard. Hierin beschrijft hij de provincie op basis van bodemreliëf en landschappen, vroegste bewoning, politieke geschiedenis, godsdienst, waterstaatkundig toestand, agrarische ontwikkeling en landschappen, industriële ontwikkeling en landschappen en de kracht van Nood-Brabant. De overige zestien hoofdstukken zijn van specifiek geografische aard. Hierin beschrijft hij de verschillende historische landschappen in Noord-Brabant, van ‘De Zoom’ tot ‘De Hoogdorpen’. Van Velthoven beschrijft enerzijds de verschillen van Brabanders onderling, anderzijds het geheel eigene van de Brabantse bevolking ten opzichte van de rest van de Nederlandse bevolking, welke godsdienstige, landschappelijke, politieke, staatkundige en sociaal-economische oorzaken daar aan ten grondslag hebben gelegen en waarom dit ondanks alles niet leidde tot een afkeer van het Noorden.

Dr. H. (Huub) van Velthoven werd geboren in 1896 te Strijp en overleed in 1985 te ’s-Hertogenbosch. Van Velthoven studeerde aan de R.K. Leergangen te Tilburg aardrijkskunde en geschiedenis, werd docent aan de R.K. Lycea in 's-Hertogenbosch; zette zijn studies voort aan de Universiteit van Utrecht, waar hij in 1935 promoveerde. Dr .H. van Velthoven werd wethouder voor onderwijs en culturele zaken van de stad 's-Hertogenbosch van 1950-62 en was lid van de Eerste Kamer voor de KVP tussen 1946 en 1969. Hij publiceerde diverse boeken over Noord-Brabant, t.w. Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch (2 delen, 1935-1938). Noord-Brabant in de samenwerking Nederland-België (1947), Noord-Brabant een gewest in opkomst (1949), Noord-Brabant op weg naar groei en welvaart (1963) en met drs A. Brans, Brabant rondom zijn orkest (1966).

Bron: www.bossche-encyclopedie.nl

Contact

1949 Noord Brabant een gewest in opkomst

Zie ook