Praeadvies Welvaartsplan
Jaartal: 1947
Auteur: Provincie Noord-Brabant
Download: Deel I.pdfDeel II.pdf en Deel III.pdf

Samenvatting: Praeadviezen Welvaartsplan

Commissaris van de Koningin, dr. J.E. de Quay, voorzag dat het na-oorlogse Brabant gebaat zou zijn bij een overkoepelend plan om de welvaart van de provincie en haar inwoners te bevorderen. Een plan dat door de veelheid en veelsoortigheid van (bestuurs)organen in de provincie omarmd kon worden als richtsnoer bij besluitvorming en dagelijks handelen. Om tot zo’n Welvaartsplan te komen, vroeg hij verschillende deskundigen hun licht te laten schijnen op het welvaartsprobleem. Deze ‘Praeadviezen inzake een Welvaartsplan voor de Provincie Noord-Brabant’ verschenen in drie delen: een in oktober 1947 en twee in maart 1949. Eén van de belangrijkste conclusies in 1947 was dat het kernpunt van het welvaartsprobleem gelegen lag in het industrialisatievraagstuk, en dan met name de kwestie rondom centralisatie of decentralisatie van de industrie. Uitgangspunten voor de oplossing werden gevonden in 1) een zo min mogelijke beweeglijkheid van de bevolking, dus behoudt van het eigen sociaal en plaatselijk milieu, en 2) vrijheid voor de ondernemer inzake de plaatsing van vestiging van industrie, echter (indirect) beïnvloed door overheidsmaatregelen op het gebied van vestigingsvoorwaarden voor industrie en fabrieken en huisvesting, transportmogelijkheden, onderwijs en omscholing van arbeiders. In 1949 verschenen de precieze uitwerkingen van de toekomstige spreiding van de industrie van Noord-Brabant. Niet alleen werd gedetailleerd in kaart gebracht hoe die gedecentraliseerde industrialisatie er uit moest komen te zien, maar ook werd beschreven wat dat betekende voor de maatschappelijke, beroepsmatige, sociale en religieuze voorbereiding van het Brabantse volk daarop..pdf

Zie ook