Jaartal: 1947
Auteur: G. Brom
Download: nog niet beschikbaar

Samenvatting: De opkomst van het Zuiden

Tijdens de Academiedagen in 1947 sprak Gerard Bartel Brom, verbonden aan de Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen te Amsterdam  over ‘De opkomst van het Zuiden’. In deze voordracht gaat hij in op verschillen en overeenkomsten tussen het Noorden en het Zuiden en de eeuwige strijd tussen beide. Met voorbeelden en geïllustreerd door citaten geeft hij aan dat onderscheid geen volslagen tegenstelling betekent, dat onderscheid juist wederzijdse aanvulling en onderlinge wedijver met zich meebrengt. Niet gelijkmatigheid, maar vrijheid biedt oorspronkelijkheid. Vanuit dat besef ontstaat er ruimte voor een volwaardig Brabant en een volwaardig Limburg.