Jaartal: 1929
Auteur: T. Goossens
Downloadboek.pdf

Samenvatting 'Het arme brabant'

Rector Magnificus dr. Th. Goossens sprak op 7 maart 1929 de rede ‘Het arme Brabant’ uit bij de viering van de eerste geboortedag van de R.K. Handelshoogeschool te Tilburg. In zijn rede kijkt hij terug op de 170 jaar van armoede en economische, bestuurlijke en religieuze verdrukking die volgden na inname van ’s-Hertogenbosch door Fredrik Hendrik d.d. 14 september 1629. Hij stelt zich de vraag waarom Brabant, ondanks het rovende bewind van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden -waar Brabant als generaliteitsland in 1648 aan toe werd gevoegd- zich nog immer richt op het Westen en Noorden.

Zie ook