Huldeboek voorkant en binnenkant
Jaartal: 1919
Bladeren: Huldeboek

Introductie

Hij was een gewaardeerd en geliefd bestuurder. Er werd hem een marmeren borstbeeld gepresenteerd dat tot op de dag van vandaag in het provinciehuis staat. Ook kwam er een bijzonder huldeblijk, een boek met alle gemeenten, hun wapen en gemeentebestuur. Een opmerkelijk tijdsdocument om door te bladeren.< />

Arthur Eduard Joseph baron van Voorst tot Voorst werd in 1894 commissaris der Koningin in Noord-Brabant en bleef dat 34 jaar. Als commissaris zette hij zich in voor verbetering van het waterbeheer in de provincie. Hij bevorderde de verbetering van de infrastructuur, vooral door de aanleg van wegen en tramwegen. Tijdens zijn bewind werd de PNEM opgericht en werden ontginningen bevorderd. Hij maakte over zijn werkbezoeken aan de gemeenten over de jaren 1894-1928 openhartige aantekeningen die in 2001 in een boek werden uitgegeven. (1)

Het bijzondere boek met de talloze toenmalige gemeenten, hun wapens, het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeentesecretaris, de ontvanger der gemeentebelastingen en de raadsleden werd gekalligrafeerd door prof. Huub Luns. Hij was de vader van de latere minister van buitenlandse zaken Joesph Luns en tussen 1918 en 1922 directeur van de Koninklijke School voor Beeldende Kunsten, Techniek en Ambacht in ’s-Hertogenbosch.

(1) J.L.M.Baartmans-van den Boogaart, Uit en Thuis in Brabant. Met de Commissaris der Koning mr. Arthur E.J. Baron van Voorst tot Voorst op Werkbezoek 1894-1928. (2001).

Contact

1919 Huldeboek commissaris Van Voorst tot Voorst