Jaartal: 1565
Bekijk: Hertogenboek
Bron:Brabant-Collectie | Universiteitsbibliotheek Tilburg

Introductie

Het is 1565. Jan Mollijns, boekcdruckere ende figuersnijder, in Antwerpen op de Camerpoortburgge geeft 'die Afcoemste ende genealogie der hertogen ende herthoginnen van Brabant' uit. Met 'Co. Gratie ende Privilegie' oftewel koninklijke toestemming, dat wel. Het jaar er op zou het verbond van Edelen bij landvoogdes Margareta van Parma pleiten om te pleiten voor een verlichting van de religieuze vervolgingen. Zij zouden de geschiedenis ingaan als de Geuzen.

Molijns laat met koninklijke permissie de reeks hertogen en hertoginnen in pre-Christelijke tijden beginnen met de mythische Salvius Brabon, die gehuwd zou zijn met Swana, de dochter van Octavianus, de achterneef van Julius Caesar, de latere keizer Augustus. Om vervolgens een ongebroken lijn te construeren met alle koningen en keizers inclusief Karel de Grote. Die lijn leidt naar de rechtmatige hertog van het Brabant van die tijd, Philips de Tweede, Koning van Spanje. Het boek is een getuigenis van de grote maatschappelijke spanningen die het Brabant van de 16e eeuw kent, vlak voordat de Opstand in volle hevigheid losbarst.

Contact

1565 Afcoemste ende genalogie der hertogen ende hertoghinnen van Brabant