Het denken over de toekomst van Noord-Brabant kent een lange geschiedenis. De voormalige commissaris van de Koning, Wim van de Donk, gaf hier een nieuwe impuls aan met Het Nieuwste Brabant. In dit multimediale project schetsen gezaghebbende wetenschappers, innovatieve ondernemers en creatieve geesten nieuwe perspectieven voor de provincie Noord-Brabant.

“Wij bevinden ons op een breukvlak in de tijd met fundamentele veranderingen die ook doorwerken in de Brabantse samenleving. Deze veranderingen vragen om een intelligente reactie, een nieuwe visie op kansen en mogelijkheden. Met een veelheid aan aspecten die alle hun eigen invalshoek kennen. Ik nodigde gezaghebbende wetenschappers, innovatieve ondernemers en creatieve geesten uit deze nieuwe perspectieven voor Brabant te schetsen. In het boek Het Nieuwste Brabant nemen zij u mee in hun denkproces: hoe ziet het toekomstige Brabant er uit, wat is de agenda van morgen? Waar liggen de kansen voor Brabant en hoe kunnen die benut worden? Met deze schetsen ontstaat een wenkend toekomstperspectief, waar Brabant graag in participeert en waar plaats is voor alle Brabanders.”

Het boek is uitverkocht, maar is wel als pdf in 3 delen beschikbaar:

Verkenning

In 2014 is er als vervolg op het boek een verkenning geweest. Het Nieuwste Brabant nodigt uit tot debat en uitwisseling van visies en ideeën over de toekomst van Brabant. Deze verkenning stimuleert het gesprek hierover op verschillende manieren, met 4 debatavonden, 3 cahiers en 10 trendboekjes als resultaat. Meer informatie op brabantkennis.nl.