Nummer

Datum ontvangst

Indiener

1. 22 januari 2019 Koninklijke Nederlandse Hippische Sport
2. 25 februari 2019 Memorandum Regio NoordoosBrabant ‘Samen voor een veerkrachtig Brabant: slim, gezond & duurzaam
3. 12 maart 2019 Aedes – Vereniging van Woningbouwcorporaties
4. 19 maart 2019  Lente-coöperaties: Input namens 8 Brabantse Woningcorporaties voor het bestuursakkoord
5. 19 maart 2019 Bereikbaarheidspropositie Meijerijstad & POM
6. 20 maart 2019 Regio West-Brabant: Werken aan een krachtig West-Brabant
7. 21 maart 2019 Beleidsbrief landschap, PBL
8. 21 maart 2019 Stichting Natuurvolgend bosbeheer
9. 21 maart 2019 B5, Bestuursakkoord Brabant. Topeconomie in een toplandschap. Naar een Stedelijke Investeringsagenda BrabantStad 
10.  21 maart 2019 Midpoint & Regio Hart van Brabant, Hart van Brabant: duurzame groei door innovatie 
11. 22 maart 2019 Stichting Brainport over ‘Voortzetting samenwerking Brainport  en PNB in nieuw bestuursakkoord’
12. 25 maart 2019 Stichting van GOL naar beter: ‘Nieuwe coalitie , coalitieprogramma en besluit PIP GOL’
13. 25 maart 2019 VBG: ‘Samen Brabant’
14. 25 maart 2019 Brainport, Midpoint, EBWB, Agrifoodcapital over  ‘Samenwerking met regionale triple helix-organisaties’
15. 25 maart 2019 Inretail,  ‘Maak werk van provinciaal retailbeleid’
16. 26 maart 2019 ANWB & Fietsersbond, ‘Maak verkeersveiligheid een prioriteit  in het nieuwe provinciale collegeakkoord’
17. 26 maart 2019 Slow Food Nederland & Voedsel Anders, ‘Kansen voor een  provinciale voedselagenda’
18. 26 maart 2019 BrabantKennis, BOM, Telos, BrabantAdvies, Barometer  Brabantse Concurrentiekracht
19. 26 maart 2019 Techniekpact, input voor Human Capital beleid nieuw  Coalitieakkoord
20. 26 maart 2019 ANWB, resultaten ANWB-ledenonderzoek
21. 26 maart 2019 Oproep manifestpartners Mozaiek in ontwikkeling
22. 26 maart 2019 Nederlandse Jagersvereniging, ‘Jagersvereniging vraagt bij  de coalitie bespreking aandacht voor biodiversiteit in relatie tot faunabeheer’
23. 26 maart 2019 Gastvrij Nederland, ‘Oproep aan provinciale onderhandelaars: maak ruimte voor gastvrijheidsondernemers!
24. 26 maart 2019 Gemeente Bergen op Zoom, samenwerking Bergen op Zoom en provincie Noord-Brabant.
25. 27 maart 2019 Noord-Brabantse waterschapsbond, aandachtspunten voor het coalitieakkoord.
26. 27 maart 2019 Overlegorgaan Nationaal Park Groote Peel en het Integrale Gebiedscommissie Peelvenen , Niemand is groter dan de Peel  
27. 27 maart 2019 Renaissance van het platteland: Agenda Vitaal Platteland:  Nieuwe verbindingen voor energie, voedsel, waterberging en recreatie
28. 27 maart 2019 Breda, Geertruidenberg, Oosterhout, A27 Hooipolder – Sint  Annabosch
29. 27 maart 2019 ZLTO, brief aan informateur
30. 28 maart 2019 Zuidelijk Toneel
31. 28 maart 2019 Fietsersbond, ‘Maak verkeersveiligheid een prioriteit in het  nieuwe provinciale collegeakkoord
32. 28 maart 2019  Kennispact MBO, brief voor de informateur
33. 29 maart 2019 Nationaal Transformatie- en Renovatieplatform (NRP),  ‘aandacht voor energetische renovatie in coalitiebesprekingen’
34. 29 maart 2019 Natuurmonumenten Brabant / Limburg, ‘Het landschap van  Brabant staat op het spel’
35. 29 maart 2019 Coöperatie Campina Friesland, veehouderijbesluit
36. 29 maart 2019 de heer Smits, H2point, ‘Naar een groene waterstofeconomie in Brabant’
37. 30 maart 2019 Gezamenlijke belangenorganisaties behoud van bossen en bomen, 'het klimaatakkoord leunt onterecht teveel op biomassa'
38. 1 april 2019 VNO-NCW Brabant Zeeland, ondernemerskracht op 3 thema’s ‘Arbeidsmarkt & onderwijs, Milieu & duurzaamheid en Infrastructuur & ruimte’
39. 2 april 2019 Aanbeveling dierenbescherming voor informateur Brabant
40. 2 april 2019 Brabants Burgerplatform, Helder & Richtinggevend: aandachtspunten voor provinciaal coalitieprogramma 2019 – 2023
41. 2 april 2019 De kunst van Brabant, provincie en gemeenten, benut de kracht van kunst en cultuur
42. 3 april 2019 ZeBraLim, Handreiking van de schouwburgen, concertzalen en theaters in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
43. 4 april 2019 Samen tegen Voedselverspilling
44. 5 april 2019 Kunstloc Brabant
45. 5 april 2019  Manifest Cultureel Erfgoed
46. 5 april 2019  SER, Aandacht voor leven lang ontwikkelen in uw nieuwe Collegeprogramma
47. 5 april 2019  Sociaal-economisch manifest ‘Samen doen – samen oplossen’
48. 5 april 2019  Cubiss, ‘de bibliotheek als succesfactor’
49. 8 april 2019 BrabantAdvies, ‘Verkenning Agrofood 2050’
50. 8 april 2019 Stichting Parkmanagement, ‘Aandachtspunten Brabantse bedrijventerreinen bestuursperiode Provinciale Staten 2019 e.v.’
51. 8 april 2019 Stg Lucas Gassel, verzoek stichting Lucas Gassel
52. 8 april 2019 BrabantStart.nl, dekkend ecosysteem voor startende Ondernemers
53. 9 april 2019 De Heus Voeders B.V., ‘aandacht voor de positie van veehouders in Brabant’
54. 10 april 2019 Groep 5 – Kleine meer
55. 10 april 2019 Midsize Brabant, ‘samenwerking voortzetten’
56. 10 april 2019 Stichting statiegeld op jeugd, ‘Woningmarkt in Noord-Brabant’
57. 10 april 2019 Klasseboeren, een boerderijles voor iedere Basisschoolleerling
58. 10 april 2019 Stimuleringsfonds BrabantDocs
59. 10 april 2019 Joop van Hezik, de brabantse roemer
60. 11 april 2019 POV, Verzoek tot opschorten termijn aanvraag omgevingsvergunning tot minimaal uitspraak rechter
61. 11 april 2019 Havenpark Moerdijk, position paper Port of Moerdijk
62. 11 april 2019 Gemeente Oss, financiering veerdiensten Brabant
63. 11 april 2019 Goed Boerennetwerk
64. 11 april 2019 JADS, Manifest JADS
65. 11 april 2019 Zorgbelang Brabant, Manifest Samen Werken aan positief gezond Brabant
66. 12 april 2019 Enexis Groep, Energietransitie Brabant
67. 12 april 2019 NS, Coalitieakkoord 2019
68. 12 april 2019  Brabant C, Investeer in cultuur voor een sterk Brabant
69. 12 april 2019  Social Enterprise NL, ‘Op naar een sociaal ondernemende  provincie Noord-Brabant’
70. 15 april 2019  Biobased Delta, ‘Manifest Vergroenen – Innoveren - Verdienen’
71. 15 april 2019  Coöperatie Brundtland, ‘Manifest Particulier  opdrachtgeverschap versnelt ecologische woongebieden in Brabant.
72. 15 april 2019  Droomwonen in Brabant, ‘Manifest Droomwonen in Brabant’
73. 15 april 2019  De beweging van de Brabantse betekeniseconomie, ‘Manifest  Brabantse betekeniseconomie’
74. 15 april 2019 Regiegroep Voedsel1000-Voedsel Verbindt Brabant ‘Manifest Voedsel 1000’
75. 15 april 2019  Stichting Leefomgeving N264, ‘Doorstroming belangrijker dan gezondheid?’
76. 15 april 2019  Rover, suggesties voor nieuw collegeprogramma
77. 15 april 2019 VKKNB, ‘Vitaal Brabant in alle kernen’
78. 15 april 2019 Brabants Landschap, ‘Van Gogh Nationaal Park & Landschapstriënnale 2020
79. 15 april 2019 Gemeente Drimmelen, manifest gemeente Drimmelen
80. 15 april 2019 Stichting Leven met de Aarde
81. 15 april 2019 MRE, ‘bestuursakkoord Brabant’
82. 15 april 2019 Fietsersbond, ‘kies voor de fiets in uw collegeakkoord’
83. 15 april 2019 Manifestpartners BrabantStad, ‘Brabants Mozaiek in Ontwikkeling’
84. 15 april 2019 Caroline van Kessel, Brabantse boer gezond, brabantse  burger gezond
85. 16 april 2019 Prorail, ‘ProRail verbindt, verbetert en verduurzaamt: samen met Brabant!’
86. 16 april 2019 BAJK, manifest BAJK
87. 16 april 2019 WNF, brief voor coalitieonderhandelingen
88. 16 april 2019 NVDE, suggesties voor collegeakkoord

Contact

Manifesten

Zie ook