Deze fase gaat over in de Planstudiefase waarin de voorkeursvariant verder wordt uitgewerkt voor uitvoering. Het project moet volgens de afspraken met de Minister zijn afgerond in 2028.

Afbeelding planning en fases voor creëren van Ruimte voor de Maas bij Oeffelt
Afbeelding planning en fases voor creëren van Ruimte voor de Maas bij Oeffelt Zie ook de indicatieve planning met uitvoeringsfasen per november 2017

Planning en fases creëren van Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

2016

  • Onderzoek => Start beslissing

2017

  • Verkenning / Inloopavond => Voorkeursbeslissing Oplossingsvariant

2018

  • Planuitwerking => Projectbeslissing

2019/2020

  • Opleveringsbeslissing

Inloopbijeenkomsten

De provincie organiseerde in 2017 inloopbijeenkomsten en een werkatelier. Bij het werkatelier is een start gemaakt met het zoeken naar oplossingen. Deelnemers verrijken deze met gebiedskennis.

Inventarisatie extra kansen

In het werkatelier zijn de meekoppel kansen geïnventariseerd. Dit zijn projecten die samen met dit waterveiligheidsproject uitgevoerd kunnen worden om meerwaarde te creëren of zorgen voor minder lasten. Meer hierover leest u in: Extra Kansen

Contact Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Planning

Zie ook