Het doel is ook in Brabant een veilige, aantrekkelijk in het landschap ingepaste Maas. De partijen langs de Maas hebben de handen ineen geslagen en zijn gezamenlijk tot één Regionaal Voorstel voor de Maas gekomen. In dat voorstel is gekozen voor een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking voor de korte termijn.

Regionaal Voorstel Maas

In het Regionaal Voorstel Maas zijn 8 projecten opgenomen waar de verkenningen voor zijn gestart. Het gaat om: Thorn, Venlo, Baarlo, Arcen, Well, Oeffelt en tussen Ravenstein en Lith. De plannen hiervoor kunnen nu in samenhang met de benodigde dijkversterkingen in het Hoogwaterbesschermingsplan (HWBP) nader worden uitgewerkt.

Financiering

De samenwerkende partijen trekken er in totaal 400 miljoen euro voor uit. 100 miljoen euro daarvan komt van het Rijk. De werkzaamheden moeten vóór 2030 klaar zijn.

Contact Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Deltaprogramma Maas

Zie ook