Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt' moet ervoor zorgen dat de waterstand ongeveer 21 centimeter zakt, zodat ook bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar afneemt.

Planning

Provincie en samenwerkingspartners zoeken naar een goede oplossing voor het ‘flessenhalsprobleem’. De oplossing moet voldoen aan de eisen voor de waterveiligheid, landschappelijke inpassing, maatschappelijk economische activiteiten en kosten. In de 2e helft van 2019 start de planuitwerkingsfase waarin de beste oplossing wordt uitgewerkt voor uitvoering. Het project moet in 2028 afgerond zijn.

Kansen

Het opheffen van de ‘flessenhals’ biedt kansen voor projecten die tegelijkertijd met dit waterveiligheidsproject uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld het realiseren van Natuurnetwerk Brabant en/of recreatief toeristische aantrekkelijke verbindingen. Zo creëren we meerwaarde met minder kosten. Het behouden van de cultuurhistorische elementen in het gebied zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Denk aan de maasheggen, het voormalig ‘Duits-lijntje’, de kazematten (soort bunkers) en de monumentale brughoofden.

Deltaprogramma Maas

Om Nederland in de toekomst te beschermen tegen overstromingen van de grote rivieren is het nationale Deltaprogramma opgesteld. Het doel is ook in Brabant een veilige, aantrekkelijk in het landschap ingepaste Maas. De partijen aan de Maas zijn gezamenlijk tot een Regionaal Voorstel voor de Maas gekomen. In dat voorstel is gekozen voor een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking voor de korte termijn. Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt' is onderdeel hiervan. Voor meer informatie over Deltaprogramma Maas en Regionaal Voorstel Maas zie: Deltacommissaris.nl

Zie ook: factsheet Flessenhals Oeffelt