Deze video gaat over Drones brengen invoegend vrachtverkeer in kaart

In opdracht van SmartwayZ.NL heeft Antea Group de organisatie op zich genomen om filmbeelden te maken van het invoegend (vracht)verkeer gedurende de ochtend op de aansluiting van de A67. De professionele dronepiloten gebruikten hiervoor kabeldrones. Dat zijn drones met een kabel eraan, zodat de drone continu voeding krijgt en zodoende langer in de lucht kan blijven om het verkeer te filmen.

Op zoek naar hiaten

De komende dagen gaat het bedrijf DTV Consultants voor SmartwayZ.NL aan de slag om de gemaakte beelden te analyseren. Zij bekijken bijvoorbeeld de samenstelling van het auto- en vrachtverkeer, maar ook de onderlinge afstanden daartussen. Er wordt met name gezocht naar zogenaamde ‘hiaten’ in het verkeer op de rechterrijstrook, die mogelijk benut kunnen worden voor invoegend vrachtverkeer.

Zodra de analyse gereed is, worden er concrete oplossingen uitgewerkt om ‘smart invoegen’ op deze locatie te realiseren. Daarbij wordt gedacht aan het doseren van (vracht)verkeer middels verkeerslichten en aan snelheidsadvisering op de oprit en/of op de hoofdrijbaan. Dergelijke oplossingen hebben als doel om de doorstroming op het traject te verbeteren.

Pilotproject

De keuze voor drones om de doorstroming in kaart te brengen, komt doordat de traditionele technieken (zoals verkeerslussen) op deze aansluiting ontoereikend zijn om een compleet beeld te krijgen. Bovendien staan er ook geen camera’s op het traject. In lijn met de innovatiedoelstelling van SmartwayZ.NL, wordt daarom deze pilot gestart. Indien dit pilotproject succesvol blijkt, zal deze werkwijze ook gebruikt worden bij toekomstige verkeersanalyses binnen SmartwayZ.NL.

Contact

Drones brengen invoegend vrachtverkeer in kaart