De journalist plaatst daarbij een kritische noot bij de inzet van Smart Mobility om de Brainport-regio bereikbaar te houden nadat gemeenten geen voorstander meer waren van realisatie van de Ruit om Eindhoven.

Laat ik kort en bondig antwoorden, zegt gedeputeerde Christophe van der Maat: nee, dat is niet slim! En het is onzinnig om te denken dat je met alleen smart mobility de regio bereikbaar kunt houden. Ik geloof in een én-én-aanpak: smart mobility waar het kan maar asfalt smeren waar het moet. En ik roep de onderhandelaars voor de college-akkoorden in de Brainport-regio op deze lijn met ambitie te volgen.

Aanpakken

Toen ik drie jaar geleden gedeputeerde voor mobiliteit werd was er voor de Ruit om Eindhoven geen draagvlak in de regio. De problemen waar de ruit een oplossing voor moest bieden waren daarmee niet weg. Sterker nog, het is alleen maar drukker geworden. Ik ben daarom meteen aan de slag gegaan met onderdelen van het Ruit-plan waar ik in de regio wel steun voor kon vinden. Nog dit jaar besluiten de leden van Provinciale Staten om de N279 tussen Veghel en Asten klaar te maken voor de toekomst. En samen met de regio en met het Rijk hebben we afspraken gemaakt over de investering in andere knelpunten: verbreding van de A58 tussen Tilburg en Eindhoven en verbreding van de A67 tussen Eindhoven en Asten. Óók start de minister met een onderzoek naar een aanpak van de Randweg Eindhoven nu die weer dagelijks volloopt.

Én-én-aanpak

Ondertussen bereiden we ons voor op de toekomst: we experimenteren met het OV zodat dit steeds meer past bij de persoonlijke wensen van de reizigers op weg naar Mobility as a Service. We leggen een netwerk van snelfietsroutes aan om mensen een alternatief te bieden voor hun woon-werkverkeer. Én we zetten in op Smart Mobility. We investeren in nieuwe toepassingen als verkeerslichten die actief reageren op naderende auto’s om zo de doorstroming te verbeteren. We stellen onze wegen beschikbaar voor testen met (zelfrijdende) auto’s en vrachtwagens die met elkaar en hun omgeving communiceren. Dat maakt onze voertuigen steeds slimmer en veiliger. Het zijn ontwikkelingen waaraan we als Brabant hard trekken maar die op dit moment de toenemende drukte op de wegen nog niet op kunnen lossen.

Politiek lef gevraagd

Met bovenstaande én én aanpak zijn goede stappen gezet. Tegelijkertijd schetst het ED terecht dat Brabanders de auto niet laten staan, zeker nu de Brabantse economie booming is zien we steeds dikkere autostromen dwars door bijvoorbeeld Eindhoven en Nuenen trekken. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid en bereikbaarheid. Met alleen smart mobility komen we er nu niet. Dat brengt ons bijvoorbeeld bij de cruciale vraag hoe kunnen we aanvullend op de genomen maatregelen ook het oost-west verkeer van de brainportregio betere begeleiden? Ik kijk daarom uit naar de nieuwe collegeakkoorden en reken er op dat ze concrete en ambitieuze plannen benoemen voor verbetering van de Brainport bereikbaarheid. Ik sta klaar om nog voor de zomer afspraken te maken met gemeenten die willen investeren in asfalt én smart mobility. Op die manier kunnen we samen snel de leefbaarheid en economie van de regio verder versterken.

Auteur: Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking (VVD)

Gedeputeerde Christophe van der Maat

Contact

Smart mobility waar het kan, asfalt smeren waar het moet