Smart mobility helpt deze vragen te beantwoorden", aldus Gertjan Koolen, programmamanager Smart Mobility.

Betere bereikbaarheid en doorstroming

"Smart mobility is de verzamelnaam voor alle technologische oplossingen die ervoor zorgen dat we ons zo slim mogelijk kunnen verplaatsen. In onze Brabantse aanpak staan drie doelgroepen centraal: de weggebruikers (u als reiziger en de logistieke sector), de aanbieders van slimme mobiliteitsdiensten en de samenwerkende overheden.

Voor u als reiziger werken we aan een betere bereikbaarheid. Ook willen we u zo goed mogelijk informeren door te zorgen voor optimale informatie over uw reis. Zo kan u uw reis optimaal plannen en uitvoeren. Aanbieders van slimme mobiliteitsdiensten willen we kansen bieden om hun oplossingen uit te proberen en op grote schaal uit te rollen. En als overheid willen we enerzijds onze middelen efficiënt inzetten, en anderzijds onze verantwoordelijkheid op vlak van verkeersveiligheid en bereikbaarheid zo goed mogelijk invullen.”

Wat merk je ervan?

"Wat merk je van deze ontwikkelingen? Je krijgt steeds beter advies op maat: bijvoorbeeld over welke snelheid je moet aanhouden om groen licht te krijgen. Of over wanneer er een file ontstaat. Ook zal je langzamerhand steeds meer slimme mobiliteit in het straatbeeld zien: denk aan zelfrijdende (deel)auto’s of colonnes auto’s en vrachtwagen die digitaal met elkaar in contact staan. Maar veel van wat er gebeurt, ziet je eigenlijk niet: dat gebeurt ‘onder de motorkap’. Zoals kruispunten die in real time reageren op het verkeer, en andersom. Of voertuigen die zich aanpassen aan elkaars rijgedrag. Of een efficiëntere aanpak van het laden en lossen van vrachtwagen waardoor er minder (lege) vrachtauto’s zijn op de weg.

Een uitgebreid speelveld dus, maar wel met een duidelijk doel: onze woon- en werkomgeving in Zuid-Nederland zo aantrekkelijk mogelijk maken." 

Door Gertjan Koolen
Programmamanager Smart Mobility
SmartwayZ.NL
Gertjan Koolen

Contact

Smart mobility voor een leefbaar Brabant