Trucks op provinciale weg

Sinds twee jaar is hij clustermanager Smart Logistics binnen SmartwayZ.NL, waar hij ook duidelijk de koppeling tussen publieke en de private partijen wil maken: “Smart Logistics moet een win-winsituatie zijn, met oplossingen die bedrijven én overheden verder helpen.

Slimme logistiek, wat moet men zich daarbij voorstellen?

De techniek ontwikkelt zich razendsnel, ook in de logistieke sector. Dat brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee en het benutten daarvan noemen we Smart Logistics. Zo kunnen we de logistiek sneller, duurzamer en veiliger maken. Ook zijn er oplossingen die bijdragen aan een betere doorstroming en aan minder geluidsoverlast. En dat is trouwens ook hard nodig. We willen namelijk steeds meer vervoeren en de consument wil niet langer morgen, maar vandaag al geleverd krijgen.

Hoe belangrijk is logistiek voor Brabant?

Heel belangrijk: we nemen hier een behoorlijk aandeel van de Nederlandse logistieke bewegingen voor onze rekening. Wist je dat logistiek maar liefst 9,4% van alle werkgelegenheid in Nederland creëert? En dat de sector goed is voor 62 miljard euro (2014) aan toegevoegde waarde? Bovendien blijft de logistieke sector enorm hard groeien, een flink stuk harder nog dan de gemiddelde economische groei. Dat zie je terug op de weg.

Welke kansen voorzie je op vlak van Smart Logistics?

Samenwerking met betrekking tot het delen van data is een hele grote kans op gebied van Smart Logistics. Het is belangrijk dat overheden en bedrijven hun data gaan uitwisselen. Bedrijven kunnen dan veel beter inschatten hoe de situatie op de weg wordt en daar rekening mee houden in hun planning. Voor de overheid is het van belang om beter inzicht te krijgen in het vrachtverkeer op de weg. Bijvoorbeeld in de steden. Zo kunnen steden bij het verkeerslicht voorrang geven aan bedrijven die buiten de spits of elektrisch rijden. Dat komt de doorstroming echt ten goede. Een andere grote kans ligt op het gebied van ladingen delen. De helft van de vrachtwagens op de weg rijdt nu leeg en dat is natuurlijk ontzettend zonde.

Maakt Brabant op dit moment al werk van Smart Logistics?

Er gebeurt veel op het gebied van Smart Logistics in Brabant. We werken bijvoorbeeld aan een ‘Transportradar’, een digitaal platform dat realtime inzicht geeft in het vrachtverkeer op onze wegen. Dat wordt ook een platform voor data-uitwisseling. En op de N279 worden intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) geplaatst, waarbij we gaan testen met prioriteit voor vrachtverkeer. Dat wil zeggen dat zij buiten de spits vaker groen zullen krijgen bij kruispunten, zodat ze niet hoeven te remmen en opnieuw moeten optrekken. Dat is goed voor de doorstroming en duurzaamheid. 800 vrachtwagens zullen deelnemen aan dit project. Daarnaast komt op de N279 een bandenspanningsmeter in de weg, waarmee vrachtwagenchauffeurs gemakkelijk hun bandenspanning kunnen meten. Dat is goed voor de veiligheid, want meer dan 40% van de ongevallen met vrachtwagens gebeuren door een lekke band. Tot slot werken we ook aan projecten rond bouwverkeer en het stimuleren van veilig rijgedrag.

Foto van Theo Stevens

Theo Stevens

Theo is projectleider Smart Logistics binnen het programma SmartwayZ.NL. Het project heeft als doel de bereikbaarheid en de veiligheid op de weg in Zuid-Nederland te verbeteren. Meer over Smart Logistics is op de website van SmartwayZ.NL te vinden.

Contact

Slimme logistiek betekent vooral samenwerken